Thủ tục, điều kiện để người nghèo ở vùng khó khăn vay vốn sản xuất kinh doanh

(ĐTCK)  Hiện đang vay vốn theo chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội thì khách hàng có được vay tiếp chương trình tín dụng học sinh sinh viên nữa không? Người nghèo ở vùng khó khăn muốn vay vốn sản xuất kinh doanh cần những thủ tục, điều kiện gì? Hạn mức cho vay là bao nhiêu? Lãi suất vay, cách tính lãi vay, thời hạn trả nợ ra sao? Trong trường hợp không thể trả nợ đúng hạn thì Ngân hàng có chính sách hỗ trợ gì không?
Thủ tục, điều kiện để người nghèo ở vùng khó khăn vay vốn sản xuất kinh doanh

Trả lời:

Khách hàng hiện đang vay vốn theo chương trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH  thì vẫn tiếp tục được vay chương trình tín dụng học sinh sinh viên.

Vì NHCSXH cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo nhằm mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và tạo việc làm, ổn định xã hội.

Trong khi đó chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên phục vụ tiêu dùng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đối với hộ nghèo trên phạm vi cả nước được thực hiện giống như chính sách cho vay đối với chương trình cho vay hộ nghèo đã trả lời trước đó.

Riêng đối với hộ nghèo sinh sống tại huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo“, NHCSXH thực hiện việc cho vay ưu đãi lãi suất đối hộ nghèo cư trú hợp pháp tại các huyện nghèo, với mức cho vay tối đa là 10 triệu đồng/hộ, với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo thời hạn cho vay ưu đãi lãi suất tối đa là 03 năm để hỗ trợ cho hộ nghèo có vốn để chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và phát triển ngành nghề.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục