Hạn mức cho vay tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, tiêu chí để công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là gì? Hạn mức cho vay ưu đãi đối với Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Ngân hàng Chính sách xã hội là bao nhiêu? Đối tượng nào được vay chương trình này?
Hạn mức cho vay tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Trả lời: 

Để công nhận là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo hàng năm hoặc đột xuất các địa phương tiến hành rà soát theo Thông tư số:17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn tiếp cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020.

Về chuẩn nghèo được thực hiện theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Về hạn mức cho vay ưu đãi đối với Chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường: đối với mỗi loại công trình, mức cho vay tối đa là 6 triệu đồng/hộ/công trình.

Đối tượng vay vốn: hộ gia đình định cư trú hợp pháp tại địa phương thuộc khu vực nông thôn chưa có nước sạch hoặc đã có nhưng chưa đạt quy chuẩn, chưa bảo đảm vệ sinh và hộ gia đình sau khi đã trả hết nợ vốn vay, có nhu cầu vay mới để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã sử dụng nhiều năm, bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia được UBND cấp xã xác nhận. (quy định tại Quyết định số 18/2014/QĐ-TTg ngày 03/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn).

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục