Chính phủ thúc Bộ Giao thông - Vận tải sớm báo cáo kết quả nghiên cứu đường sắt tốc độ cao

Sẽ sớm có kết quả đánh giá việc thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
Vào cuối tháng 4/2020, Bộ GTVT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị. Vào cuối tháng 4/2020, Bộ GTVT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 6570/VPCP – CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về kế hoạch trình về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 27-KL/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) khẩn trương cập nhật, hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (bao gồm cả nội dung báo cáo về tiến độ, kết quả nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam), báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ để trình Bộ Chính trị theo đúng quy định.

Trước đó, trong văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về các nội dung nói trên, Bộ GTVT cho biết là thực hiện chương trình làm việc của Bộ Chính trị và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ này đã chuẩn bị và dự thảo

Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW ngày 17/8/2008 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Nội dung dự thảo các Đề án cũng đã được các Thành viên Chính phủ có ý kiến và đã được Bộ GTVT tiếp thu, hoàn thiện.

Trên cơ sở các nội dung được chuẩn bị, Bộ GTVT cũng đã chủ động phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng để dự thảo Thông báo kết luận của Bộ Chính trị đối với các Đề án và đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 67/BGTVT-KHĐT ngày 17/02/2020.

Trong bối cảnh chưa có kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và với các nội dung đã được chuẩn bị, Bộ GTVT dự kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Bộ Chính trị báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW ngày 17/8/2008 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời báo cáo với Bộ Chính trị về tiến độ, kết quả nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đến nay.

Anh Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục