Bố trí đủ vốn để thẩm định Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam

Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT được giao chịu trách nhiệm xác định cụ thể thời gian trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.
Theo phương án được Bộ GTVT đề xuất, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài hơn 1.500 km và đi qua 20 tỉnh, thành. Đường sắt điện khí hóa với 2 làn ray 1.435 mm. Tổng mức đầu tư 1,34 triệu tỷ đồng (tương đương 58,71 tỷ USD). Theo phương án được Bộ GTVT đề xuất, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài hơn 1.500 km và đi qua 20 tỉnh, thành. Đường sắt điện khí hóa với 2 làn ray 1.435 mm. Tổng mức đầu tư 1,34 triệu tỷ đồng (tương đương 58,71 tỷ USD).

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí đủ vốn cho công tác thẩm tra, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định. Hội đồng thẩm định Nhà nước (HĐTĐNN) Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tích cực thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT được giao chịu trách nhiệm xác định     cụ thể thời gian trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2020.

Vào cuối tháng 4/2020, Bộ GTVT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị.

Theo Bộ GTVT, trong thời gian vừa qua, căn cứ kế hoạch thẩm định của HĐTĐNN, Bộ GTVT đã có văn bản số 3157/BGTVT-KHĐT ngày 3/4/2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực HĐTĐNN Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam) thông báo về kế hoạch vốn đã được bố trí cho công tác thẩm tra, thẩm định Dự án và đề nghị HĐTĐNN sớm triển khai các hoạt động để thẩm tra, thẩm định theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, theo kế hoạch dự kiến đến tháng 10/2020, HĐTĐNN mới hoàn chỉnh dự thảo báo cáo thẩm định, xin ý kiến các thành viên Hội đồng và trình Thủ tướng Chính phủ. Với tiến độ công tác thẩm định nêu trên, việc nghiên cứu, giải trình, cập nhật, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị không đáp ứng được yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2020.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận và chỉ đạo Văn phòng Chính phủ triển khai các thủ tục để lùi thời hạn báo cáo Bộ Chính trị về 2 đề án nêu trên. Sau khi có kết quả chính thức của HĐTĐNN đối với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu cập nhật, hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét đăng ký đưa vào chương trình công tác của Bộ Chính trị.

Bảo Như
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục