BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu DBD, giá mục tiêu 53.800 đồng/CP

Nguồn : BVSC - CTCK Bảo VIệt

Ngành : Dược phẩm

Trong đó, mảng vật tư y tế ghi nhận mức sụt giảm mạnh, doanh thu mảng này chỉ bằng 7% so với doanh thu năm 2021 do nhu cầu thiết bị y tế (TBYT) trong 2022 giảm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được kiểm soát tốt đồng thời Nhà nước cũng bắt đầu siết chặt việc mua sắm TBYT tại các bệnh viện.

Tuy nhiên, mảng kinh doanh cốt lõi – thuốc tự sản xuất tăng 28%, đạt 1.473 tỷ đồng, đóng góp 95% tổng doanh thu. Doanh thu kênh ETC và OTC tăng trưởng lần lượt 54% và 48%.

Biên lãi gộp đạt 49,4%, tăng 9,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái nhờ Công ty gia tăng tỷ trọng các sản phẩm tự sản xuất. Tổng chi phí SG&A tăng 33%YoY (chủ yếu là tăng lương cơ bản nhân viên).

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 244 tỷ đồng (tăng 29% so với năm trước). Cả năm 2022, DBD đã hoàn thành 91% chỉ tiêu doanh thu thuần và vượt 13% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Chúng tôi dự báo kết quả kinh doanh của DBD 2023 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 1.790 tỷ đồng (tăng 15% so với năm trước) và 252 tỷ đồng (tăng trưởng 3%). Ở mức giá hiện tại, DBD đang giao dịch tại mức P/E 2023 là 12,1x, so với mức trung bình 5 năm là 16,7x. BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho DBD với giá mục tiêu là 53.800 đồng/CP – với tiềm năng tăng trưởng 31,7%.