8 tháng năm 2021, doanh thu khối phi nhân thọ tăng trưởng 3,61%, thấp nhất gần 10 năm

(ĐTCK) Cả hai nghiệp vụ bán lẻ chủ lực là bảo hiểm xe cơ giới tăng trưởng âm và bảo hiểm sức khỏe tăng thấp khiến chỉ số tăng trưởng doanh thu chung của toàn khối ở mức thấp nhất trong gần 10 năm trở lại đây.
8 tháng năm 2021, doanh thu khối phi nhân thọ tăng trưởng 3,61%, thấp nhất gần 10 năm

Theo số liệu sơ bộ của Hiệp hội Bảo hiểm, tính đến hết tháng 8/2021, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 37.278 tỷ đồng, tăng trưởng 3,61%, mức thấp nhất gần 10 năm trở lại đây. Trong khi đó, bồi thường đạt 11.744 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31,5% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Trong đó, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 10.279 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,6% tổng doanh thu toàn thị trường, giảm 7,7% so với cùng kỳ; tỷ lệ bồi thường 48%. Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 11.055 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,7%, tăng trưởng 3,39% so với cùng kỳ, tỷ lệ bồi thường 29,6% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 5.399 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,5%, tăng trưởng 10.26%; Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.885 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,1%, tăng 10,4%; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.820 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,9%, tăng trưởng gần 23%; Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.644 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4.4%, tăng trưởng 18%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 899 tỷ đồng, tăng trưởng 24%, bảo hiểm hàng không 544 tỷ đồng, tăng 26%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 540 tỷ đồng, giảm gần 7%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 157 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ…

Như vậy nếu so với 8 tháng năm 2020, tăng trưởng doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 8 tháng năm 2021 chỉ đạt khoảng 50% (8 tháng năm 2020 doanh thu bảo hiểm của khối phi ước đạt 35.979 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6%).

Về các nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới cùng kỳ năm ngoái chiếm 31% tổng doanh thu toàn thị trường, dẫn đầu thị phần thì năm nay tăng trưởng âm và thị phần doanh thu cũng lui xuống đứng thứ 2 sau doanh thu của bảo hiểm sức khỏe. Nghiệp vụ này được dự báo còn tiếp tục gặp khó khi lượng xe mới bán ra được nhìn nhận không khả quan trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn.

N,Lan

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục