VND: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (5%)

Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect (VND - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/06/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Tin cùng chuyên mục