Về chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân

(ĐTCK) Mức cho vay của Chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình của Agribank với mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết (mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, khám chữa bệnh…) không quá 30 triệu đồng.
Về chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân

Câu hỏi:

Tôi xin hỏi, mức cho vay của Chương trình tín dụng tiêu dùng đối với Khách hàng cá nhân, hộ gia đình của Agribank với mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết (mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, khám chữa bệnh…) là bao nhiêu?

Thông thường, khách hàng sẽ được xét duyệt và giải ngân nhanh nhất trong bao nhiêu lâu khi Agribank nhận được đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ?

Thời hạn cho vay tối đa của chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình nhằm đáp ứng các nhu cầu vay vốn cấp thiết, hợp pháp (khám chữa bệnh, chi phí học tập…) tại Agribank là bao lâu?

Để thành lập Tổ vay vốn theo quy định của Agribank, số lượng tổ viên tối thiểu cư trú hợp pháp tại khu dân cư hoặc làm việc tại 1 đơn vị có nhu cầu vay vốn là bao nhiêu tổ viên?

Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ viên khi tham gia tổ vay vốn sẽ được hưởng các quyền lợi nào?

Trả lời:

Mức cho vay của Chương trình tín dụng tiêu dùng đối với KH cá nhân, hộ gia đình của Agribank với mục đích tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết (mua đồ dùng, trang thiết bị gia đình, khám chữa bệnh…) không quá 30 triệu đồng.

Thông thường, khách hàng sẽ được xét duyệt và giải ngân nhanh nhất trong 1 ngày sau khi Agribank nhận được đầy đủ bộ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn cho vay tối đa của chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hang cá nhân, hộ gia đình nhằm đáp ứng các nhu cầu vay vốn cấp thiết, hợp pháp (khám chữa bệnh, chi phí học tập…) tại Agribank là 12 tháng.

Để thành lập Tổ vay vốn theo quy định của Agribank, số lượng tổ viên tối thiểu cư trú hợp pháp tại khu dân cư hoặc làm việc tại 1 đơn vị có nhu cầu vay vốn là 10 tổ viên

Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ viên khi tham gia tổ vay vốn sẽ được hưởng các quyền lợi như sau: Được hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn; Được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa các tổ viên trong việc sản xuất, chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm…; Được bàn bạc và biểu quyết các công việc của Tổ vay vốn/Tổ liên kết; Được uỷ quyền cho tổ trưởng nộp lãi cho Agribank (không phải trực tiếp lên Ngân hàng nộp lãi).

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục