Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(ĐTCK) Tôi xin hỏi, phương thức cho vay và thời hạn cho vay tối đa theo chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020 là bao nhiêu năm?
Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trả lời:

- Theo chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020, thời hạn cho vay tối đa là 10 năm. Thời hạn cho vay cụ thể đối với từng khoản vay do người vay và Ngân hàng thỏa thuận căn cứ vào chu kỳ sinh trưởng của đối tượng vay, khả năng trả nợ của người vay.

Thực hiện phương thức cho vay trực tiếp có ủy thác một số nội dung công việc trong quy trình cho vay cho các tổ chức Hội đoàn thể (gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục