Các quy định về tổ trưởng tổ vay vốn của Agribank

(ĐTCK) Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn không được gây khó khăn cho tổ viên trong quá trình vay vốn.
Các quy định về tổ trưởng tổ vay vốn của Agribank

Câu hỏi:

Xin cho biết, theo quy định hiện hành của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn không được gây khó khăn cho tổ viên trong quá trình vay vốn, đúng hay sai?

Có phải quy định hiện hành của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn có nhiệm vụ tiếp nhận, lập danh sách tổ viên có nhu cầu vay vốn và hướng dẫn các tổ viên lập hồ sơ vay vốn, đúng hay sai?

Trong quy định hiện hành của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn không được quyên góp lập quỹ dưới bất cứ hình thức nào từ tổ viên, đúng hay sai?

Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn không được nhận tiền bồi dưỡng hoặc thu phí dưới bất cứ hình thức nào từ tổ viên, đúng hay sai?

Với quy định của Agribank hiện nay, tổ trưởng tổ vay vốn được phép vay hộ, vay ké, thu nợ gốc từ tổ viên, đúng hay sai?

Trả lời:

Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn không được gây khó khăn cho tổ viên trong quá trình vay vốn.

Quy định hiện hành của Agribank ghi rõ, tổ trưởng tổ vay vốn có nhiệm vụ tiếp nhận, lập danh sách tổ viên có nhu cầu vay vốn và hướng dẫn các tổ viên lập hồ sơ vay vốn.

Theo quy định hiện hành của Agribank, tổ trưởng tổ vay vốn không được quyên góp lập quỹ dưới bất cứ hình thức nào từ tổ viên.

Quy định hiện hành của Agribank nêu rõ, tổ trưởng tổ vay vốn không được nhận tiền bồi dưỡng hoặc thu phí dưới bất cứ hình thức nào từ tổ viên.

Thông tin tổ trưởng tổ vay vốn được phép vay hộ, vay ké, thu nợ gốc từ tổ viên là sai.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục