Ủy ban Quản lý vốn đồng ý để SCIC nhận phần vốn Nhà nước tại Bệnh viện Giao thông vận tải

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa bật đèn xanh với phương án chuyển giao quyền đại diện sở hữu của cổ đông Nhà nước đối với 27,8 triệu cổ phiếu CTCP Bệnh viện GTVT.

Công ty CP Bệnh viện GTVT đang phải ghi nhận khoản lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 lên tới 134,7 tỷ đồng, làm giảm vốn chủ sở hữu xuống còn 269,4 tỷ đồng. Công ty CP Bệnh viện GTVT đang phải ghi nhận khoản lỗ lũy kế tính đến 30/6/2020 lên tới 134,7 tỷ đồng, làm giảm vốn chủ sở hữu xuống còn 269,4 tỷ đồng.

Theo thông tin của baodautu.vn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) vừa có công văn số 1923/UBQLV – TH gửi Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) liên quan đến phương án chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT.

Cụ thể, CMSC đồng ý với phương án chuyển gia quyền đại diện sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT từ Bộ GTVT sang SCIC.

CMSC yêu cầu SCIC có trách nhiệm phối hợp với Bộ GTVT căn cứ phương án đã được chấp thuận để thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Bệnh viện GTVT theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 248/TB – VPCP ngày 23/7/2020.

Sau khi hoàn thành việc chuyển giao đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty CP Bệnh viện GTVT, SCIC thực thiện quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước theo quy định của pháp luật, chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại bệnh viện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, kiện toàn tổ chức, bộ máy và xây dựng phương hướng phát triển Bệnh viện theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Trước đó, SCIC và Bộ GTVT đã thống nhất được các nội dung chính trong Phương án chuyển giao, bao gồm các nguyên tắc và lộ trình chuyển giao.

Cụ thể, việc tổ chức chuyển giao được thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư số 83/2018/TT – BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại SCIC. Trường hợp sau khi chuyển giao, nếu số liệu tại hồ sơ chuyển giao có thay đổi, Bộ GTVT và SCIC phối hợp làm rõ nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý và điều chỉnh lại số liệu chuyển giao chính thức.

Đặc biệt, SCIC chỉ thực hiện tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Bệnh viện về SCIC nếu Bệnh viện còn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm hoặc quý gần nhất (giá trị vốn chủ sở hữu tại mã số 410 trên bảng cân đối kế toán lớn hơn 0) với thời điểm chuyển giao. Bộ GTVT với tư cách là cơ quan cổ phần hóa Bệnh viện có trách nhiệm chủ trì xử lý các tồn tại, vướng mắc (nếu có) liên quan đến công tác CPH bao gồm xử lý kiến nghị Nhà nước hoàn trả tiền mua cổ phần của nhà đầu tư chiến lược (T&T) và của nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần khác (nếu có).

Đổi lại SCIC cam kết sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT tiến hành Đại hội cổ đông và xây dựng phương hướng phát triển bệnh viện theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

“Lộ trình này sẽ diễn ra vào cuối năm 2020, đầu năm 2021 (trong vòng 6 tháng sau khi SCIC) hoàn thành việc tiếp nhận vốn Nhà nước”, lãnh đạo SCIC cho biết.

Tính đến đầu tháng 10/2020, Bệnh viện GTVT đã hoàn tất mọi thủ tục tăng vốn điều lệ, bao gồm việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 (ngày 4/9/2019) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 (ngày 25/9/2019).

Theo đó, vốn điều lệ của Bệnh viện GTVT đã tăng từ 168 tỷ đồng lên 391,459 tỷ đồng, do việc hạch toán giá trị Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện vào phần vốn nhà nước. Điều này dẫn tới việc, cổ đông Nhà nước từ chỗ chỉ nắm 5.498.400 cổ phiếu, chiếm 32,73% vốn điều lệ, nay tăng lên 27.844.370 cổ phiếu, tương đương 71,13% vốn điều lệ.

Anh Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục