TVP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (15%)

CTCP Dược phẩm TV.Pharm (TVP - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/02/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty: 27 Nguyễn Chí Thanh, P9, TP Trà Vinh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/02/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Tin cùng chuyên mục