Tuần qua, khối ngoại gom mạnh VJC và HPG, mua ròng hơn 300 tỷ đồng

(ĐTCK) Sau tháng 8 bán ròng mạnh, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại trạng thái mua ròng trong 2 tuần liên tiếp đầu tháng 9. Trong tuần vừa qua, với tâm điểm mua vào là VJC và HPG, khối này đã tăng hơn 20% giá trị mua ròng, đạt hơn 300 tỷ đồng.
Tuần qua, khối ngoại gom mạnh VJC và HPG, mua ròng hơn 300 tỷ đồng

Trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 1,37 triệu đơn vị, giảm 79% so với tuần trước; tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là mua ròng 331,31 tỷ đồng, tăng 133,93% so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 45,87 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 1.912,94 đồng (tăng 3,04% về lượng và 6,5% về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 47,24 triệu đơn vị, giá trị 1.581,63 tỷ đồng (giảm 7,45% về lượng và 4,41% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 9-13/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/9

7.742.780

5.688.950

2.053.830

565.940

204.960

360.980

10/9

10.886.690

12.327.760

-1.441.070

433.630

375.840

57.790

11/9

8.708.250

8.655.640

52.610

305.620

307.580

-1.960

12/9

7.910.280

9.142.760

-1.232.480

228.970

281.060

-52.090

13/9

10.623.300

11.422.780

-799.480

378.780

412.190

-33.410

Tổng

45.871.300

47.237.890

-1.366.590

1.912.940

1.581.630

331.310

Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng nhẹ ngày cuối tuần 13/9. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,82 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 72,05 tỷ đồng; trong khi tuần đầu tháng 9 mua ròng 2,05 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng 65,55 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này đã mua vào với khối lượng 2,58 triệu đơn vị, giá trị 26,86 tỷ đồng (giảm 55% về lượng và 76,51% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 5,39 triệu đơn vị, giá trị 98,91 tỷ đồng (tăng 46,44% về lượng và 102,77% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 9-13/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/9

98.000

565.630

-467.630

1.010

9.810

-8.800

10/9

1.144.550

2.874.320

-1.729.770

13.120

67.000

-53.880

11/9

1.099.380

1.374.710

-275.330

10.270

16.590

-6.320

12/9

99.800

463.850

-364.050

980

4.120

-3.140

13/9

135.870

114.430

21.440

1.480

1.390

90

Tổng

2.577.600

5.392.940

-2.815.340

26.860

98.910

-72.050

Trái lại, trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 4 phiên và chỉ bán ròng duy nhất phiên 12/9. Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 162.190 đơn vị, giá trị tương ứng 44 tỷ đồng, giảm 90% về lượng nhưng tăng 5,36% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,78 triệu đơn vị, giá trị 180,81 tỷ đồng (giảm 11,25% về lượng và nhích nhẹ về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 3,62 triệu đơn vị, giá trị 136,81 tỷ đồng (tăng 37,41% về lượng và đạt xấp xỉ về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 9-13/9

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

9/9

680.950

409.880

271.070

31.640

20.620

11.020

10/9

849.020

849.490

-470

47.100

28.350

18.750

11/9

954.850

1.529.880

-575.030

55.140

54.360

780

12/9

436.840

580.550

-143.710

21.080

23.080

-2.000

13/9

859.960

249.630

610.330

25.850

10.400

15.450

Tổng

3.781.620

3.619.430

162.190

180.810

136.810

44.000

Tổng cộng trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 4,02 triệu đơn vị, tăng hơn 41% so với tuần trước (bán ròng 2,85 triệu đơn vị). Tổng giá trị là mua ròng 303,26 tỷ đồng, tăng 21,82% so với tuần đầu tháng 9 (mua ròng 248,94 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Trên sàn HOSE, với phiên thỏa thuận khá lớn ngày đầu tuần đã giúp cổ phiếu VJC vươn lên dẫn đầu trong danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị trong tuần qua, đạt 385,49 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt hơn 2,9 triệu đơn vị.

Đáng chú ý, sau tuần đầu tháng 9 bị bán ròng mạnh nhất, cổ phiếu HPG đã được khối ngoại quay ra mua ròng mạnh, đạt HPG 121,93 tỷ đồng, đứng thứ 2 về giá trị mua ròng và cũng là mã được mua ròng mạnh nhất về khối lượng với hơn 5,83 triệu đơn vị.

Trong khi đó, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tuần qua về giá trị đạt 79,58 tỷ đồng, tương đương khối lượng 652.180 đơn vị.

Tiếp theo là VRE bị bán ròng 42,08 tỷ đồng (hơn 1,2 triệu đơn vị), SSI bị bán ròng 39,85 tỷ đồng (1,89 triệu đơn vị), STB bị bán ròng 33,94 tỷ đồng (3,37 triệu đơn vị)…

Còn HQC dẫn đầu danh mục cổ phiếu bị bán ròng mạnh về khối lượng với 3,38 triệu đơn vị, giá trị tương ứng chỉ 4,42 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất HUT với khối lượng 1 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng 3,61 tỷ đồng.

Đứng ờ vị trí thứ 2 là SCI chỉ được mua ròng 50.700 cổ phiếu, giá trị 0,75 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu NET bị nhà đầu tư ngoại bán ròng mạnh nhất với khối lượng gần 1,65 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 55,98 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 vẫn là SHS với khối lượng bán ròng 973.725 cổ phiếu, giá trị 6,52 tỷ đồng. Tiếp đó là CEO bị bán ròng 585.100 cổ phiếu, giá trị 5,8 tỷ đồng; PVS với 369.123 cổ phiếu, giá trị 9,27 tỷ đồng; DTD với 156.700 cổ phiếu, giá trị 2,32 tỷ đồng…

T.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,010.22 4.25 0.42% 9,869 tỷ
HNX 148.17 -0.23 -0.15% 885 tỷ
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16% 520 tỷ