Điều kiện để được vay tiền không cần có tài sản đảm bảo theo lương

(ĐTCK) Thời hạn đối đa để CIC hoặc Tổ chức tín dụng điều chỉnh sai sót thông tin và thông báo cho khách hàng vay biết - theo khiếu nại của khách hàng vay là bao nhiêu ngày? Thông thường, một trong các điều kiện để cán bộ nhân viên được vay tiền không cần có tài sản đảm bảo theo lương là gì?
Điều kiện để được vay tiền không cần có tài sản đảm bảo theo lương

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thực hiện cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên là 15 triệu đồng/ năm học với lãi suất cho vay là bao nhiêu? Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thực hiện cho vay tối đa với hộ nghèo là 50 triệu đồng/năm với mức lãi suất cho vay là bao nhiêu? Mức cho vay tối đa đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc đối tượng nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?

Trả lời

Thời hạn đối đa để CIC hoặc Tổ chức tín dụng điều chỉnh sai sót thông tin và thông báo cho khách hàng vay biết - theo khiếu nại của khách hàng vay là 10 ngày làm việc

Một trong các điều kiện để cán bộ nhân viên được vay tiền không cần có tài sản đảm bảo theo lương là nhận lương qua tài khoản ngân hàng tối thiểu 3 tháng liên tục.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thực hiện cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên là 15 triệu đồng/ năm học với lãi suất cho vay là 0,55%/tháng.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thực hiện cho vay tối đa với hộ nghèo là 50 triệu đồng/năm với mức lãi suất cho vay là 6,6%/năm.

Mức cho vay tối đa đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc đối tượng nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hiện nay là 100% chi phí ghi trong hợp động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước

Ý kiến phản hồi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục