Tư lệnh Giao thông Vận tải thúc các chủ đầu tư dồn toàn lực giải ngân vốn đầu tư

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.
Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện đã khởi công toàn bộ các gói thầu xây lắp, có khả năng hoàn thành sớm mục tiêu giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2020. Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn do Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh thực hiện đã khởi công toàn bộ các gói thầu xây lắp, có khả năng hoàn thành sớm mục tiêu giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2020.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có Chỉ thị số 06/CT – BGTVT đẩy mạnh thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải hối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ, bám sát các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án để đảm bảo điều kiện giao chi tiết toàn bộ kế hoạch năm 2020 còn lại trước ngày 30/6/2020; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tư vấn; thủ tục điều chỉnh thiết kế, dự toán; thủ tục quyết toán các dự án.

Bên cạnh việc phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu, các chủ đầu tư phải cử cán bộ có đủ thẩm quyền có mặt tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Mục tiêu được Bộ GTVT đưa ra là đến hết tháng 8/2020 phải giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài các năm 2018, 2019 sang năm 2020; đến hết tháng 9/2020 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2020 đã giao; đến hết tháng 11/2020 giải ngân tối thiểu 85% kế hoạch năm 2020 đã giao; trước thời hạn giải ngân theo quy định của Luật đầu tư công giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang).

Các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát, xây dựng quy định trình tự, thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ thanh toán nội bộ tại đơn vị, đảm bảo rút ngắn thời gian xử lý và phù hợp với các quy định của pháp luật. Ban hành, công khai quy trình giải ngân tại đơn vị tới các nhà thầu, tư vấn tham gia thực hiện dự án; xử lý nghiêm cán bộ, phòng, ban không tuân thủ quy trình giải ngân, gây khó khăn cho đơn vị khi làm thủ tục thanh toán. Thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định.

“Bộ sẽ lấy kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm làm một trong những tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020”, Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định.

Được biết, sau gần 5 tháng triển khai, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại Bộ GTVT ước đạt 10.682,575 tỷ đồng (bao gồm hoàn ứng trước kế hoạch 4.984,827 tỷ đồng, trả nợ XDCB 40,076 tỷ đồng), đạt 30,11% kế hoạch giao năm 2020.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước giải ngân được 6.081,099 tỷ đồng (trong đó hoàn ứng trước kế hoạch 3.563,273 tỷ đồng,trả nợ XDCB 40,076 tỷ đồng)/ 18.375,111 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 33,09% kế hoạch. Nguồn vốn TPCP giải ngân được 2.831,190 tỷ đồng/13.313,687 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 21,27% kế hoạch giao.

Nguồn vốn kéo dài kế hoạch năm 2019 sang thực hiện, giải ngân năm 2020 tính đến hết tháng 5/2020 đx giải ngân 1.770,286 tỷ đồng (trong đó hoàn ứng trước kế hoạch 1.421,554 tỷ đồng)/3.788,735 tỷ đồng kế hoạch giao, đạt 46,72% kế hoạch giao.

Anh Minh
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục