TP. Cần Thơ: Tạo đà phát triển kinh tế- xã hội cho năm đầu nhiệm kỳ mới

Sáng nay ngày 02/12/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2020 khai mạc Kỳ họp thứ 19.

TP. Cần Thơ: Tạo đà phát triển kinh tế- xã hội cho năm đầu nhiệm kỳ mới

Kỳ họp sẽ đánh giá những nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ cũng như đề ra các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế- xã hội của năm 2021, tập trung nguồn lực và quyết tâm cao, tháo gỡ khó khăn, đề ra các giải pháp, quyết sách hiệu quả, tạo đà thuận lợi cho năm đầu cũng như của cả nhiệm kỳ mới về phát triển kinh tế- xã hội TP. Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho rằng: Kỳ họp lần này rất quan trọng xoay quanh 03 vấn đề chính. Một là đánh giá lại những mặt làm được và chưa làm được và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và quyết nghị cho năm 2021 cũng như 5 năm tới của Tp. Cần Thơ, Hai là chất vấn trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và thành viên UBND thành phố theo hướng có trọng tâm, trọng điểm đi vào chiều sâu theo luật đinh và ba là thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND TP. Cần Thơ.

Báo cáo tại Kỳ họp, ông Trần Việt Trường- Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thẳng thắn thừa nhận, mặc dù trong năm nay, TP. Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực thực hiện bám sát “Mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế trong quản lý điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tê- xã hội, quản lý đô thị, cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến 07 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch của TP. Cần Thơ.

Trong đó, tăng trưởng GRDP của Thành phố chỉ đạt 2,2%, các sản phẩm xuất khẩu tuy có nâng cao chất lượng nhưng giá cả thị trường chưa ổn định, đặc biệt là tình hình thu hút đầu tư chưa khởi sắc, chất lượng nguồn vốn không cao, doanh nghiệp chủ yếu nhỏ và vừa, khả năng cạnh tranh còn thấp, Hạ tầng giao thông kết nối còn một số điểm nghẽn ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp và thu hút đầu tư vào TP Cần Thơ, chưa kể các diễn biến bất lợi của biến đổi khí hậu, thời tiết đã ảnh hưởng đến phát triển và chất lượng sống của Thành phố …

Theo ông Trường, cùng với sự giám sát hữu hiệu của HĐND và ý kiến phản biện đóng góp của cử tri và cộng đồng doanh nghiệp TP. Cần Thơ trong thời gian tới, bên cạnh tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, đồng thời thành phố sẽ tiếp tục phát huy đồng bộ các yếu tố tiềm năng, lợi thế phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững, đảm bảo tăng trưởng kinh tế trên cơ sở nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, nhất là phát triển đồng hạ tầng giao thông, phát triển logistics… xứng đáng với vị thế và tiềm năng của TP Cần Thơ

Theo ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn kỳ này được đổi mới theo hướng rút ngắn cả thời gian đặt câu hỏi, thời gian trả lời để tăng cường hoạt động tranh luận. Đại biểu HĐND thành phố sẽ chất vấn về những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND theo luật định. Nội dung chất vấn là những vấn đề mang tính thời sự, bức xúc của cử tri trên các lĩnh vực. Ngoài ra, còn thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, cụ thể là trình HĐND thành phố xem xét, miễn nhiệm 01 và bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐND thành phố; xem xét, miễn nhiệm 03 và bầu bổ sung 03 Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ lần này sẽ kéo dài đến 04/12/2020, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 này cũng là kỳ họp thường lệ cuối cùng của HÐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Huy Tự
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục