Tổng công ty Sông Hồng lỗ lũy kế gần 956 tỷ đồng

(ĐTCK) Tổng công ty Sông Hồng (SHG) vừa có báo cáo tài chính quý III/2019. Doanh thu thuần trong kỳ của SHG chỉ đạt 1,47 tỷ đồng, giảm 69,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí lãi vay và các chi phí khác tăng khiến Công ty ghi nhận lỗ 15,8 tỷ đồng trong quý. 
Tổng công ty Sông Hồng lỗ lũy kế gần 956 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của SHG chỉ đạt 27,9 tỷ đồng (giảm 97,8% so với cùng kỳ năm ngoái), lỗ 47,9 tỷ đồng. 

Tại ngày 30/9/2019, lỗ lũy kế của Tổng công ty đã lên tới 955,98 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 652,52 tỷ đồng. Do không có khả năng trả nợ vay tín dụng đến hạn, Tổng công ty không đủ điều kiện tham gia các gói thầu mới, nhằm tạo việc làm và nguồn tài chính cho công ty mẹ và các công ty thành viên.

Doanh thu và sản lượng chủ yếu của các công trình chuyển tiếp dở dang từ các năm trước chuyển sang có hiệu quả thấp, lãi vay lớn.

Công ty mẹ và tổ hợp các công ty thành viên vẫn tiếp tục mất khả năng thanh toán nghiêm trọng do nợ phải trả tiếp tục tăng từ phát sinh lãi vay phải trả cho công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, nợ phải trả liên quan đến các nghĩa vụ bảo lãnh cho các công ty con.

Hải Minh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục