Thủ tục vay vốn sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội

(ĐTCK) Thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để xây, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo như thế nào? Lãi suất vay, hạn mức vay, thời hạn trả nợ, qui trình vay thế nào?
Thủ tục vay vốn sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội

Trả lời: 

1. Quy trình thủ tục vay vốn cụ thể:

- Hộ vay tự nguyện gia nhập Tổ khi có nhu cầu vay vốn NHCSXH. Hộ gia đình thống nhất cử một thành viên làm đại diện đứng tên để giao dịch với NHCSXH (gọi là người vay).

- Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (theo mẫu NHCSXH) gửi Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

- Sau khi nhận được giấy đề nghị vay vốn Tổ Tiết kiệm và vay vốnphối hợp với Trưởng thôn và đơn vị nhận uỷ thác cấp xã ( Hội nông dân hoặc Hội phụ nữ hoặc Hội Cựu chiến binh hoặc Đoàn thanh niên) tổ chức họp công khai và lập hồ sơ vay vốn trình UBND cấp xã xem xét, xác nhận đối tượng vay vốn.

- Sau khi có xác nhận của UBND cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốngửi bộ hồ sơ vay vốn của hộ vay lên NHCSXH nơi cho vay để phê duyệt giải ngân.

- Thời hạn làm thủ tục giải ngân chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn theo đúng quy định.

2. Lãi suất vay chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và chương trình cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg.

- Lãi suất cho vay áp dụng là 3%/năm (0,25%/tháng).

- Lãi suất nợ quá hạn áp dụng là 3,9%/năm (0,325/tháng).

3. Hạn mức vay

- Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg: Mức cho vay tối đa 25 triệu đồng/hộ

- Cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg: Mức cho vay tối đa 15 triệu đồng/hộ

4. Thời hạn trả nợ

- Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg: Thời hạn cho vay là 15 năm kể từ thời điểm hộ vay nhận nợ món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 05 năm đầu.

- Cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg: Thời hạn cho vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn trả nợ gốc, lãi là 05 năm tính từ thời điểm hộ gia đình bắt đầu nhận khoản vốn vay đầu tiên.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục