THG: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền (10%)

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 03/12/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang bắt đầu từ ngày 03/12/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục