TGM: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (25%)

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TGM - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 14/09/2021

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng tài chính kế toán Công ty. Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/09/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Tin cùng chuyên mục