SFI: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (20%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2022

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 19/10/2022

- Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đại lý Vận tải SAFI (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/10/2022 và xuất trình CMND.

Tin cùng chuyên mục