QNP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (16%)

CTCP Cảng Quy Nhơn (QNP - Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/12/2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/12/2020

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 21/12/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn – Số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký.

Tin cùng chuyên mục