PV GAS triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

(ĐTCK) Theo kế hoạch của Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), từ ngày 1/5/2022 đến ngày 31/5/2022, các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 sẽ được triển khai sâu rộng trong toàn Tổng công ty gắn với kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
PV GAS triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Với chủ đề của Tháng Công nhân năm 2022 là “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19; Thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 có chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid - 19”. Bên cạnh đó, trong tháng này, các cấp Công đoàn cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện các hoạt động kiểm soát nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động.

Các sự kiện phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 cũng sẽ được tổ chức, truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp và tiết kiệm ở các đơn vị PV GAS. Mỗi đơn vị của PV GAS đăng ký ít nhất 2 hoạt động thiết thực gắn liền với chủ đề của tháng Công nhân hoặc tháng ATVSLĐ và thực hiện trong tháng 5/2022.

Công đoàn cũng sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của tháng Hành động; Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị an toàn, hội thảo kiến thức pháp luật về ATVSLĐ, hội thao, diễn tập PCCC…; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, trồng cây xanh, thu dọn vệ sinh cải thiện môi trường tại nơi làm việc, khu tập thể CBCNV…

Cũng trong tháng 5, hưởng ứng Tháng Công nhân là đợt cao điểm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn PV GAS và các công đoàn cơ sở sẽ tập trung cho các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động từ 31% trở lên hoặc bệnh nghề nghiệp; mắc bệnh hiểm nghèo, chữa trị dài ngày; có thu nhập bình quân dưới 4,5 triệu đồng/tháng; Tổng kết phong trào sáng kiến, cải tiến cấp đơn vị năm 2021, đôn đốc các công đoàn cơ sở vận động NLĐ tích cực tham gia chương trình một triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; Bình xét danh hiệu người lao động Dầu khí tiêu biểu và khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đề nghị Công đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng.

Năm 2022, Công đoàn PV GAS chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng một cách có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các đoàn thể, người lao động; thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch Covid-19.

Ngân Hà

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục