Những lợi ích khi gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn

(ĐTCK) Người nghèo muốn gửi tiền tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn như thế nào? Quy trình ra sao? Lợi ích khi gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ này? Thời gian gửi tối thiểu bao lâu? Lãi suất bao nhiêu? Khi người dân muốn rút thì như thế nào?
Những lợi ích khi gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn

Trả lời: 

1. Người nghèo tham gia Tổ Tiết kiệm và vay vốn khi có nhu cầu tham gia gửi tiền gửi tổ viên thì :

- Thực hiện gửi tiền theo Quy ước gửi tiền của Tổ Tiết kiệm và vay vốn;

- Mỗi tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn tham gia gửi tiền được NHCSXH được mở và sử dụng một tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.

- Hàng tháng, trước ngày giao dịch cố định tại xã, Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn tiến hành thu tiền gửi của các tổ viên căn cứ theo quy ước của Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc vào nhu cầu gửi tiền của tổ viên.

- Sau khi Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn nhận tiền đủ số tiền, ghi số tiền mà tổ viên nộp vào Biên lai thu lãi - thu tiền gửi (Biên lai 01/BL), ký vào Biên lai 01/BL và giao cho hộ vay. Đồng thời, ghi nhận vào Bảng kê lãi phải thu - lãi thực thu -  tiền gửi - thu nợ gốc từ tiền gửi theo mẫu số 13/TD (Bảng kê 13/TD), yêu cầu tổ viên đối chiếu và ký Bảng kê 13/TD.

- Tổ viên nhận lại Biên lai 01/BL đã ghi số tiền lãi, tiền gửi đã nộp và có chữ ký của Tổ trưởng; ký xác nhận nộp tiền trên Bảng kê 13/TD và tự đối chiếu số dư nợ vay, số dư tiền gửi, số tiền lãi còn nợ và kết quả các giao dịch kỳ trước đã được in sẵn trên Biên lai.

- Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn nhận lại Bảng kê 13/TD từ tổ viên, tổng hợp số tiền mà các tổ viên đã nộp để nộp NHCSXH vào ngày giao dịch xã cố định.

2. Những tiện lợi khi tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cụ thể: Tạo lập nguồn vốn tích lũy sử dụng trong tương lai; Không mất chi phi đi lại để gửi tiền (dù là khoản tiền nhỏ), thuận tiện vì thông qua Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn được phục vụ ngay tại nơi mình sinh sống.

Bên cạnh đó, có thể dùng số dư tiền gửi để trả nợ, trả lãi bằng cách đề nghị chuyển khoản thông qua Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn hoặc trực tiếp chuyển khoản tại Điểm giao dịch xã hoặc tại Trụ sở NHCSXH nơi mở tài khoản tiền gửi để trả nợ, trả lãi tiền vay của mình cho NHCSXH.

Ngoài ra, thông qua hoạt động này, NHCSXH đưa ra giải pháp giúp hộ vay hoàn thành nghĩa vụ trả nợ và trách nhiệm với nguồn vốn chính sách ưu đãi Chính phủ, nhằm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

3. Về thời hạn gửi: Ngân hàng không quy định mức gửi mà các tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện theo Quy ước chung của Tổ và theo nhu cầu, năng lực của từng tổ viên.

4. Tiền gửi của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn được trả lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại NHCSXH nơi nhận tiền gửi. Lãi tiền gửi được tính và trả theo định kỳ hàng tháng.

5. Khi có nhu cầu rút tiền gửi tổ viên trực tiếp rút tiền mặt tại Điểm giao dịch xã hoặc tại Trụ sở NHCSXH nơi mở tài khoản tiền gửi. Khi rút tiền tổ viên mang đầy đủ giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh quân nhân hoặc Chứng minh nhân viên quốc phòng hoặc Hộ chiếu.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục