Nhóm cổ đông lớn CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (KSA) gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

(ĐTCK) Một nhóm cổ đông lớn của Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã KSA) vừa có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2022 vào ngày 17/6/2022. Thời gian họp Đại hội dự kiến là 8h30 Chủ nhật ngày 24/7/2022.

Nhóm này cho biết, trong trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định, sẽ tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 (nếu có) vào thời gian lần lượt là 8 giờ 30 ngày 21 tháng 8 năm 2022 (Chủ nhật); 8 giờ 30 ngày 10 tháng 9 năm 2022 (thứ Bảy).

Địa điểm tổ chức là số 7/3/42 Phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm , TP Hà Nội.

Theo thông báo, nội dung cuộc họp là thông qua phương án phân phối lợi nhuận hiện có (Theo BCTC gần nhất) bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu); thông qua phương án chi trả vốn chủ sở hữu (theo BCTC gần nhất): Trả số tiền bằng với mệnh giá khi công ty giải thể (Bằng tiền mặt là 10.000 đồng/cổ phần); thông qua phương án thành lập Ban Thanh lý Công ty (Giải thể công ty theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sở KH&ĐT Bình Thuận); Báo cáo giải trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty KSA (Do các bộ phận liên quan thực hiện); thông qua việc kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các Cổ đông; và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Chi tiết cụ thể:

Nhóm cổ đông lớn CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (KSA) gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 ảnh 1

Nguyễn Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục