Mỗi năm, BHXH Việt Nam giảm hơn 3 triệu giờ làm thủ tục

(ĐTCK) Để tháo gỡ các rào cản về thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân, doanh nghiệp, ngành BHXH tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, tạo đột phá về ứng dụng công nghệ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính…
Mỗi năm, BHXH Việt Nam giảm hơn 3 triệu giờ làm thủ tục

Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính

Theo Luật BHXH sửa đổi năm 2014, người lao động có quyền được cấp và quản lý sổ BHXH. Do đó, doanh nghiệp không phải thực hiện lưu giữ, quản lý sổ BHXH cho người lao động.

Để triển khai thực hiện quy định này, từ tháng 10/2016, BHXH Việt Nam đã tiến hành rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động. Đến ngày 31/12/2018, ngành BHXH đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát và bàn giao 13,3 triệu sổ đến tận tay người lao động (đạt tỷ lệ 99,28%).

Nhờ đó, từ tháng 1/2019 đến nay, 100% doanh nghiệp giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ BHXH. Đặc biệt, việc bàn giao sổ BHXH giúp người lao động có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia. Hàng năm, người lao động được cơ quan BHXH gửi thông báo về mức đóng và thời gian tham gia. Người lao động có thể tự tra cứu thông tin về quá trình tham gia trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Từ năm 2018, doanh nghiệp còn được “hưởng lợi” khi không phải rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT hằng năm cho người lao động.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, trước tháng 8/2017, hàng năm, doanh nghiệp phải lập danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT. Nhưng từ khi cơ quan BHXH xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung thì thẻ BHYT của người lao động được gia hạn tự động.

“Những thay đổi này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người sử dụng thẻ BHYT. Doanh nghiệp được cắt giảm đáng kể thời gian thực hiện các thủ tục đề nghị gia hạn thẻ, nhận thẻ, chuyển thẻ BHYT đến người lao động”, đại diện BHXH Việt Nam cho biết.

Ngoài ra, các hồ sơ được đơn giản hóa, biểu mẫu kê khai được thiết kế lại, giản lược các tiêu chí kê khai trong các thủ tục hành chính cũng giúp doanh nghiệp giảm thời gian.

Theo thống kê, thủ tục hành chính trong việc tham gia và giải quyết các quyền lợi về BHXH, BHYT ngày càng được cải tiến, rút gọn. Từ 263 thủ tục vào năm 2012 hiện được giảm xuống còn 27 thủ tục vào năm 2019.

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong giao dịch với các doanh nghiệp, cá nhân về kê khai tham gia BHXH, BHYT được rút ngắn từ 335 giờ/năm xuống còn 147 giờ/năm (số thời gian đi lại, chờ đợi tiết kiệm được lên tới hơn 3 triệu giờ/năm).

Tăng cường giao dịch trực tuyến

Được biết, ngành BHXH có gần 20.000 cán bộ, với mạng lưới phủ khắp các quận, huyện thuộc 63 tỉnh, thành phố; phục vụ gần 16 triệu người tham gia BHXH, BH thất nghiệp, gần 86 triệu người tham gia BHYT.

Với khối lượng đối tượng tham gia đông đảo như vậy, việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được xác định là nhiệm vụ trọng tâm đem lại lơi ích cho cả 3 bên BHXH - doanh nghiệp - người tham gia.

Từ năm 2017, ngành BHXH bắt đầu triển khai hình thức kê khai nộp BHXH qua giao dịch điện tử, giúp cho doanh nghiệp giảm được thời gian đi lại chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Theo đó, thời hạn nhận thông báo xác nhận hồ sơ giao dịch điện tử và thời gian chờ đợi chấp nhận việc hoàn tất hồ sơ đã được rút ngắn, chỉ còn trong tối đa 2 giờ trong ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của tổ chức, cá nhân. Cho tới nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp thực hiện kê khai đóng BHXH qua mạng Internet.

Với việc đẩy mạnh phát triển hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp, việc thực hiện thông báo về quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được rút ngắn về thời gian và đa dạng về hình thức như gửi thư điện tử, tin nhắn văn bản.

Trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, theo đó đã xây dựng các phần mềm nghiệp vụ bao phủ hầu hết các hoạt động của ngành.

Cơ quan BHXH đã hoàn thành việc cấp mã số định danh BHXH cho 97 triệu người dân, trong đó có gần 86 triệu người tham gia BHYT. Hiện có 18 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.

Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng hoàn thành hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu - nền tảng hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Hệ thống thông tin giám định BHYT được kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH với gần 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc…

Nhờ đó, đến năm 2019, BHXH Việt Nam tiến thêm một bước trong việc tích hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH nên đã rút ngắn được thời hạn giải quyết chế độ BHXH cho người lao động.

Việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân của người lao động đã góp phần giảm thời gian của doanh nghiệp và người lao động.

Từ ngày 9/12/2019, mọi cá nhân khi có yêu cầu cấp lại thẻ BHYT mà không thay đổi thông tin chỉ cần kết nối internet và thực hiện thông qua cổng dịch vụ công quốc gia.

Đại diện BHXH Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thực hiện công khai các thủ tục với người dân, cơ quan, đơn vị; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia.

Cơ quan BHXH tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; thường xuyên nâng cấp các phần mềm, cơ sở dữ liệu tập trung; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm...

BHXH Việt Nam chính thức nâng cấp và cung cấp miễn phí phần mềm kê khai nộp BHXH (phần mềm K- BHXH) lên phiên bản web để hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động và cá nhân tham gia giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ ngày 12/8/2019. 

Theo đó, doanh nghiệp, cá nhân chỉ cần kết nối internet và thực hiện kê khai “Nộp BHXH” trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Cùng với đó là cho phép cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đối với 8 thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết các chế độ BHXH qua giao dịch điện tử. Điều này giúp người dân có thể gửi yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp trên môi trường mạng, giảm thời gian đi lại, chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “1 cửa”.

Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục