Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nỗ lực cải cách thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân

(ĐTCK) Trong thời gian quan, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan BHXH và đã được Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận, đánh giá cao
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nỗ lực cải cách thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân

Cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Từ tháng 1/2019, ngành BHXH đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát và bàn giao 13,3 triệu sổ đến tận tay người lao động. Điều này đã giúp 100% doanh nghiệp không phải thực hiện lưu giữ, quản lý sổ BHXH cho người lao động nữa, cũng như làm giảm được thời gian và nhân lực để cập nhật và lưu trữ sổ BHXH. Người lao động sẽ có đầy đủ thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình, đồng thời có thể tự tra cứu thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của mình trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Những quy định về việc doanh nghiệp phải tiến hành rà soát, lập danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT hằng năm cho người lao động cũng đã được bãi bỏ. Điều này có được là nhờ BHXH Việt Nam đã xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung để quản lý thẻ BHYT, theo đó thẻ BHYT của người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được cơ quan BHXH gia hạn tự động.

Thay vì phải khai đủ 12 tiêu thức của Mẫu Tờ khai cá nhân tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (TK3-TS) khi cập nhật các nội dung thay đổi về thông tin của đơn vị, doanh nghiệp bây giờ chỉ cần khai báo 5 tiêu thức và rà soát để xác nhận 5 tiêu thức trong tổng số 14 tiêu thức của Mẫu Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (TK1-TS) của người lao động khi cập nhật thay đổi thông tin của của người lao động.

Người lao động khi đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cũng được quan tâm rất nhiều nhờ được đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thiết kế lại biểu mẫu kê khai theo hướng giúp doanh nghiệp giảm thời gian cập nhật các thông tin. Các thành phần hồ sơ khác gây rườm rà, khó khăn với doanh nghiệp khi xử lý chế độ cho người lao động như: bản sao Biên bản điều tra tai nạn lao động, Biên bản khám nghiệm hiện trường... cũng được bãi bỏ.

“Đột phá” trong ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp

Từ năm 2017, ngành BHXH bắt đầu triển khai hình thức kê khai nộp BHXH qua giao dịch điện tử, giúp cho doanh nghiệp giảm được thời gian đi lại chờ đợi khi nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Theo đó, thời hạn nhận thông báo xác nhận hồ sơ giao dịch điện tử và thời gian chờ đợi chấp nhận việc hoàn tất hồ sơ đã được rút ngắn, chỉ còn trong tối đa 02 giờ trong ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của tổ chức, cá nhân.

Việc doanh nghiệp, cá nhân thực hiện kê khai “Nộp BHXH” chỉ cần sử dụng phương tiện điện tử có kết nối Internet để truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn; cùng với đó là cho phép cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đối với 08 TTHC liên quan đến giải quyết các chế độ BHXH qua giao dịch điện tử.

Cổng dịch vụ công quốc gia cũng đã được BHXH Việt Nam tích hợp để người dân khi có yêu cầu cấp lại thẻ BHYT mà không thay đổi thông tin chỉ cần truy cập địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn là có thể thực hiện đề nghị  cấp lại thẻ BHYT (do hỏng hoặc mất).

Thời gian thụ lý, giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật cũng được rút ngắn xuống đáng kể nhờ việc tích hợp, liên thông các phần mềm nghiệp vụ nhằm kiểm tra, đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT với phần mềm xét duyệt hồ sơ hưởng và chi trả các chế độ BHXH. 

Đồng thời, việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân của người lao động đã góp phần giảm thời gian của doanh nghiệp và người lao động khi doanh nghiệp nhận và trực tiếp chi trả các chế độ BHXH ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Như vậy, thời gian quan, với những nỗ lực của Ngành BHXH trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp, người dân với cơ quan BHXH, được Chính phủ và người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tích hợp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết ở mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo lộ trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH.

Anh Quý

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục