Mở tài khoản thanh toán bao gồm thủ tục gì?

(ĐTCK) Tôi xin hỏi thủ tục mở tài khoản thanh toán là gì? Khách hàng có thể chuyển tiền vào một tài khoản thanh toán theo phương thức nào? Khách hàng có tài khoản cá nhân tại ngân hàng có thể chuyển tiền cho người khác bằng những phương thức nào?
Mở tài khoản thanh toán bao gồm thủ tục gì?

Trả lời:

Thủ tục mở tài khoản thanh toán bao gồm:

Khách hàng xuất trình giấy tờ tùy thân: Khách hàng là cá nhân Việt Nam: xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.

Khách hàng là cá nhân nước ngoài: xuất trình hộ chiếu, thị thực còn thời hạn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực (nếu được miễn thị thực theo quy định của pháp luật về nhập cảnh).

Khách hàng có thể chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng theo các phương thức sau: nộp tiền mặt tại điểm giao dịch hoặc chuyển khoản từ một tài khoản ngân hàng khác tại điểm giao dịch/kênh ngân hàng điện tử.

Khách hàng có tài khoản cá nhân tại ngân hàng có thể chuyển tiền cho người khác theo các hình thức: trích tiền từ tài khoản thanh toán của mình để chuyển vào tài khoản thanh toán của người nhận tại các điểm giao dịch/ kênh ngân hàng điện tử hoặc trích tiền từ tài khoản thanh toán của mình để chuyển cho người nhận tiền bằng giấy tờ tùy thân (căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu) tại các điểm giao dịch ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục