MLC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (13%)

Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai (MLC - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/07/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 28/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại trụ sở Công ty cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Tin cùng chuyên mục