L12: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Licogi 12 (L12 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/11/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Thời gian thực hiện: 30/11/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Licogi 12, địa chỉ: Tầng 18, số 21 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30/11/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

Tin cùng chuyên mục