Kon Tum đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng tại các điểm định canh, định cư

Tỉnh Kon Tum sẽ kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình còn thiếu tại các điểm định canh, định cư tập trung; phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 đã được giao.
Kon Tum chú trọng vào công tác triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu tái định cư. Kon Tum chú trọng vào công tác triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cho các khu tái định cư.

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh, định cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh là đơn vị chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại các điểm định canh định cư, phấn đấu giải ngân cao nhất kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 đã được cấp thẩm quyền giao. Trong đó, lưu ý tiếp tục kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình còn thiếu, trùng lắp, chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Trên cơ sở đó phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan để tham mưu UBND tỉnh Kon Tum hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tu Mơ Rông và huyện Đăk Glei, các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho phù hợp.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm (bổ sung) cho huyện Đăk Glei để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án.

Giao UBND huyện Tu Mơ Rông và UBND huyện Đăk Glei xây dựng phương án hỗ trợ di dời, xây dựng nhà ở tại các điểm định cư cho các hộ dân để thực hiện ngay sau khi dự án đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn thành; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư (Ban Dân tộc tỉnh) kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời, lãnh đạo 2 huyện này chỉ đạo các xã, thôn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân; công khai các chính sách hỗ trợ thực hiện mục tiêu dự án để nhân dân biết và tham gia. Rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí, lồng ghép nguồn vốn từ các dự án, chương trình hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở theo quy định.

Ngọc Tân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục