Khuôn khổ mới giúp quản trị công ty tốt

(ĐTCK) Bộ nguyên tắc quản trị công ty (QTCT) đầu tiên dành cho các công ty đại chúng và niêm yết Việt Nam vừa được công bố vào giữa tháng 8/2019.
Khuôn khổ mới giúp quản trị công ty tốt

Bộ nguyên tắc QTCT đầu tiên của Việt Nam ra đời với mục đích và tầm quan trọng ra sao?

Bộ nguyên tắc QTCT theo các thông lệ tốt nhất đầu tiên của Việt Nam dành cho các công ty đại chúng và niêm yết ra đời nhằm nâng cao chất lượng QTCT và hướng tới mục tiêu cao nhất là thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và hỗ trợ tăng trưởng của thị trường chứng khoán và nền kinh tế.

Bộ nguyên tắc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Thế giới và Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO), dựa trên các nguyên tắc QTCT của G20/OECD, thẻ điểm QTCT năm 2017 của ASEAN và nguyên tắc QTCT của các quốc gia khác.

Xuyên suốt quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam từ trước đến nay, các chuyên gia PwC Việt Nam đã luôn chọn lọc và áp dụng các thông lệ QTCT tiên tiến nhất trên thế giới. Vì vậy, chúng tôi đánh giá cao việc ra đời của bộ nguyên tắc đầu tiên được nghiên cứu riêng cho thị trường Việt Nam, phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành.

Bộ nguyên tắc tập hợp các khuyến nghị về thông lệ tốt nhất trong quản trị công ty, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực cao hơn yêu cầu tối thiểu theo quy định pháp luật. Hơn nữa, Bộ nguyên tắc được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao chuẩn mực về thông lệ quản trị công ty lên mức ngang bằng với các thị trường Top đầu ASEAN, vốn đã có các bộ nguyên tắc tương tự từ lâu.

Các nhóm đối tượng có thể áp dụng Bộ nguyên tắc QTCT là ai?

Bộ nguyên tắc hướng tới các công ty đại chúng và niêm yết, cũng như các công ty khác muốn tham khảo và áp dụng các thông lệ tốt nhất phù hợp với bối cảnh của mình. Bộ nguyên tắc cũng hỗ trợ các cơ quan quản lý đánh giá và cải thiện khuôn khổ và thông lệ QTCT.

Các công ty đại chúng và niêm yết được khuyến khích sử dụng bộ nguyên tắc này làm tài liệu hướng dẫn để áp dụng các thông lệ QTCT tốt và công bố định kỳ hiện trạng áp dụng bộ nguyên tắc này tại mục báo cáo QTCT qua kênh khác nhau như báo cáo thường niên, trang web của công ty...

Cơ quan ban hành bộ nguyên tắc này là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ định kỳ thông qua hai sở giao dịch chứng khoán khuyến khích và theo dõi việc tự nguyện áp dụng Bộ nguyên tắc và các yêu cầu công bố thông tin liên quan.

Các nội dung chính trong Bộ nguyên tắc QTCT là gì?

Bộ nguyên tắc được chia thành 5 phần nội dung chính, bao gồm 10 nguyên tắc chung và các nguyên tắc chi tiết (xem bảng). Các nội dung được sắp xếp trên cơ sở có cân nhắc sự phù hợp và mức độ ưu tiên của các vấn đề hiện đang tồn tại về chất lượng QTCT của các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, 6 nguyên tắc liên quan tới trách nhiệm của hội đồng quản trị (HÐQT) được coi là phần nội dung quan trọng nhất. Các nguyên tắc này nhằm giúp tất cả các bên có quyền lợi liên quan hiểu được vai trò quan trọng của HÐQT và các thành viên HÐQT, khung làm việc và cơ chế hoạt động để các thành viên HÐQT đảm nhận hoặc miễn nhiệm các trách nhiệm của mình một cách minh bạch và hiệu quả, cũng như những thông lệ tốt nhất đối với một HÐQT có năng lực và cân bằng, tập trung vào các vấn đề liên quan đến tính độc lập, cơ cấu tổ chức, cơ cấu thành viên và đánh giá hiệu quả hoạt động của HÐQT.

10 nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất

Phần 1:  Trách nhiệm của hội đồng quản trị

Nguyên tắc 1: Thiết lập rõ vai trò, trách nhiệm và cam kết của HĐQT

Nguyên tắc 2: Thiết lập một HĐQT có năng lực và chuyên nghiệp

Nguyên tắc 3: Bảo đảm vai trò lãnh đạo hiệu quả và tính độc lập của HĐQT

Nguyên tắc 4: Thiết lập các ủy ban trực thuộc HĐQT

Nguyên tắc 5: Bảo đảm hoạt động hiệu quả của HĐQT

Nguyên tắc 6: Thiết lập và duy trì văn hoá đạo đức công ty

Phần 2: Môi trường kiểm soát

Nguyên tắc 7: Thiết lập khung quản lý rủi ro và môi trường kiểm soát vững mạnh

Phần 3: Công bố thông tin và minh bạch

Nguyên tắc 8: Tăng cường hoạt động công bố thông tin của công ty

Phần 4: Quyền của cổ đông

Nguyên tắc 9: Thiết lập khuôn khổ để thực hiện hiệu quả quyền của cổ đông

Phần 5: Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan

Nguyên tắc 10: Tăng cường tham gia hiệu quả của các bên có quyền lợi liên quan

Tham khảo thêm thông tin chuyên sâu về Bộ nguyên tắc tại https://pwc.to/2U98N4j

Mọi câu hỏi về QTCT và các vấn đề liên quan, độc giả vui lòng gửi về địa chỉ vn.enquiries@vn.pwc.com để nhận được tư vấn từ các chuyên gia của PwC.

PwC Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,443.32 -38.73 -2.68% 0 tỷ
HNX 449.27 -8.96 -2.0% 0 tỷ
UPCOM 114.55 -0.03 -0.03% 0 tỷ