Hỗ trợ người dân Tây Nguyên và Nam Trung bộ phát triển nông nghiệp quy mô nhỏ ứng phó với biến đổi khí hậu

(ĐTCK) Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ đối với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ của Việt Nam” vừa được các bên liên quan ký kết.
Khoảng 10% dân số các tỉnh triển hai dự án được thụ hưởng lợi ích trực tiếp. Ảnh: Thành Nguyễn. Khoảng 10% dân số các tỉnh triển hai dự án được thụ hưởng lợi ích trực tiếp. Ảnh: Thành Nguyễn.

Theo đó, Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) phê duyệt viện trợ không hoàn lại với giá trị 30,2 triệu USD, sau những nỗ lực lớn vận động tài trợ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thẩm quyền quốc gia (NDA) tại Quỹ GCF tại Việt Nam chủ trì và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Dự án tận dụng và thúc đẩy nguồn đồng tài trợ 126 triệu USD của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và của Chính phủ Việt Nam về hiện đại hóa hạ tầng thủy lợi.

Đây là dự án viện trợ không hoàn lại thứ ba được GCF tài trợ và UNDP hỗ trợ kỹ thuật. Dự án được GCF thể hiện năng lực huy động nguồn lực tài chính khí hậu của Việt Nam với sự điều phối tích cực, chủ động, đóng vai trò quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thẩm quyền quốc gia (NDA) tại Quỹ GCF.

Dự án được triển khai bởi 5 tỉnh tham gia dự án là Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa trong giai đoạn 6 năm 2021 - 2026.

Sáng kiến mới này sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 222.400 phụ nữ và nam giới ở 5 tỉnh này (khoảng 10% dân số của các tỉnh) hưởng lợi từ hệ thống thủy lợi hiện đại hóa, cải thiện an ninh nguồn nước và các lựa chọn sinh kế, nâng cao kiến thức về rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu kỹ thuật nông nghiệp và khả năng tiếp cận với các thông tin tư vấn về khí hậu và thị trường.

Hơn 335.000 phụ nữ và nam giới sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ việc nâng cao năng lực thông qua đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường tiếp cận thông tin về rủi ro khí hậu và phổ biến rộng rãi các thực hành tốt nhất về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục