HEJ: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (7,5%)

CTCP Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam (HEJ - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2021

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)

- Thời gian thực hiện: 14/01/2022

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại: Phòng Tài chính kế toán - Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP, địa chỉ: Tầng 2, số 95/2, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, kể từ ngày 14/01/2022.

* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản: cổ đông chịu chi phí chuyển khoản phát sinh khi nhận tiền. Các biểu mẫu hướng dẫn nhận cổ tức được đăng tải tại website Tổng Công ty http://www.hec.com.vn.

Tin cùng chuyên mục