Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 13-17/5: Giải ngân mạnh cổ phiếu MWG, tiếp tục bán ròng gần 2.500 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có tuần bán ròng mạnh với giá trị đạt xấp xỉ 2.500 tỷ đồng với tâm điểm bán ra cổ phiếu VHM và loạt cổ phiếu ngân hàng, trong khi mã MWG vẫn được giải ngân mạnh.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 13-17/5: Giải ngân mạnh cổ phiếu MWG, tiếp tục bán ròng gần 2.500 tỷ đồng

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 60,56 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.148,48 tỷ đồng, giảm 33,3% về lượng và 31,65% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 278,32 triệu đơn vị, giá trị đạt 8.235,46 tỷ đồng (giảm nhẹ 1,82% về lượng nhưng tăng 1,68% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 338,88 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 10.383,94 tỷ đồng (giảm 9,46% về lượng và 7,64% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 13-17/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/5

51.077.810

80.363.220

-29.285.410

1.445.110

2.298.190

-853.080

14/5

37.347.840

63.698.380

-26.350.540

1.177.550

1.975.350

-797.800

15/5

72.607.280

61.086.510

11.520.770

2.248.390

1.953.970

294.420

16/5

66.352.650

66.439.140

-86.490

1.927.750

1.926.230

1.520

17/5

50.936.460

67.295.140

-16.358.680

1.436.660

2.230.200

-793.540

Tổng

278.322.040

338.882.390

-60.560.350

8.235.460

10.383.940

-2.148.480

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 1,44 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 35,83 tỷ đồng, giảm 66% về lượng và 83,9% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này mua vào 12,43 triệu đơn vị, giá trị 434,64 tỷ đồng (giảm 6% về lượng và 14,91% về giá trị so với tuần trước); trong khi bán ra 10,23 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 334 tỷ đồng (tăng 25,13% về lượng và 57,57% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 13-17/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/5

1.252.360

3.161.720

-1.909.360

45.760

125.760

-80.000

14/5

1.995.650

2.648.210

-652.560

63.820

74.970

-11.150

15/5

3.762.630

1.302.150

2.460.480

99.090

30.270

68.820

16/5

2.891.480

1.562.370

1.329.110

109.060

46.470

62.590

17/5

1.774.050

1.559.370

214.680

52.100

56.530

-4.430

Tổng

11.676.170

10.233.820

1.442.350

369.830

334.000

35.830

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại vẫn bán ròng 5 phiên liên tiếp, tổng cộng bán ròng 7,71 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 344,27 tỷ đồng; tăng mạnh so với tuần trước chỉ bán ròng 258.270 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 95,36 tỷ đồng.

Cụ thể, khối này mua vào 4,15 triệu đơn vị, giá trị đạt 202,65 đồng (tăng 26,6% về lượng và 128,78% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 11,86 triệu đơn vị, giá trị 546,92 tỷ đồng (tăng mạnh 235,5% về lượng và hơn 197% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 13-17/5:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

13/5

596.400

2.830.620

-2.234.220

23.530

117.060

-93.530

14/5

1.475.130

2.381.980

-906.850

50.910

92.700

-41.790

15/5

683.700

2.482.880

-1.799.180

50.800

123.280

-72.480

16/5

733.920

1.598.460

-864.540

29.920

96.070

-66.150

17/5

661.500

2.570.240

-1.908.740

47.490

117.810

-70.320

Tổng

4.150.650

11.864.180

-7.713.530

202.650

546.920

-344.270

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 13-17/5 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 66,83 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 2.456,92 tỷ đồng, giảm 23% về lượng và 18,54% về giá trị so với tuần trước đó (từ ngày 6-10/5 bán ròng hơn 3.016 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG với khối lượng 12,76 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 582,32 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 5, khối này đã mua ròng tới gần 21 triệu cổ phiếu MWG với tổng giá trị đạt hơn 1.015 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu NVL được mua ròng 10,54 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 131,66 tỷ đồng.

Ngược lại, dù đã giảm tới gần 1/3 giá trị bán ròng, nhưng cổ phiếu VHM vẫn dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh nhất. Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng 18,75 triệu cổ phiếu VHM, giá trị bán ròng tương ứng đạt 563,76 tỷ đồng, trong khi tuần trước đó bán ròng lên tới 1.598,35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khối này còn bán mạnh cổ phiếu ngân hàng, như CTG bị bán ròng 337,85 tỷ đồng (12,57 triệu đơn vị) và VPB bị bán ròng 209,19 tỷ đồng (14,38 triệu đơn vị).

Trên sàn HNX, khối này vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu IDC với giá trị đạt 75,71 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,35 triệu đơn vị. Tuy nhiên, dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng là MBS đạt 1,66 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 45,94 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,68 triệu đơn vị, tương ứng giá trị mua ròng đạt 73,2 tỷ đồng. Tiếp theo là BVS bị bán ròng 1,25 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 49,03 tỷ đồng.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

×