Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 29/11-3/12: Bán ròng hơn 3.300 tỷ đồng, tâm điểm là MSN và HPG

(ĐTCK) Bên cạnh áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư trong nước, khối ngoại tiếp tục gia tăng sức ép lên thị trường khi bán ròng tới hơn 3.300 tỷ đồng trong tuần qua.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 29/11-3/12: Bán ròng hơn 3.300 tỷ đồng, tâm điểm là MSN và HPG

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 84,72 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.183,14 tỷ đồng, giảm 4% về lượng và 3,4% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 156,45 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.138,41 tỷ đồng (giảm 19,22% về lượng và 14% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 241,17 triệu đơn vị, giá trị 10.321,55 tỷ đồng (giảm 14,46% về lượng và 11% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 29/11-3/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/11

52.275.600

55.705.700

-3.430.100

2.083.610

2.434.320

-350.710

30/11

31.778.400

53.032.630

-21.254.230

1.748.080

2.353.590

-605.510

1/12

29.766.300

49.068.560

-19.302.260

1.161.810

2.231.940

-1.070.130

2/12

22.862.000

47.257.800

-24.395.800

1.197.420

1.937.140

-739.720

3/12

19.766.510

36.104.310

-16.337.800

947.490

1.364.560

-417.070

Tổng

156.448.810

241.169.000

-84.720.190

7.138.410

10.321.550

-3.183.140

Trong khi đó, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và chỉ 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 30/11.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 8,54 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 235,69 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần về lượng và hơn 3 lần về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,38 triệu đơn vị, giá trị 188,16 tỷ đồng (tăng 20,93% về lượng và 85,73% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 11,92 triệu đơn vị, giá trị 423,85 đồng (cùng tăng hơn 160% cả về lượng và giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 29/11-3/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/11

608.300

5.469.070

-4.860.770

17.750

227.360

-209.610

30/11

1.664.640

2.342.160

-677.520

138.750

95.490

43.260

1/12

257.790

2.141.800

-1.884.010

5.520

60.560

-55.040

2/12

361.860

1.077.350

-715.490

10.300

22.860

-12.560

3/12

490.450

894.200

-403.750

15.840

17.580

-1.740

Tổng

3.383.040

11.924.580

-8.541.540

188.160

423.850

-235.690

Còn trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài vẫn thực hiện 5 phiên mua ròng liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 2,06 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng 113,92 tỷ đồng, giảm 8,81% về lượng và 38,98% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,65 triệu đơn vị, giá trị 174,31 tỷ đồng (giảm 36,45 về lượng và 39,15% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 1,59 triệu đơn vị, giá trị 60,39 tỷ đồng (giảm 54,37% về lượng và 39,47% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 29/11-3/12

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

29/11

1.009.830

488.200

521.630

48.300

22.640

25.660

30/11

886.850

279.110

607.740

57.640

12.570

45.070

1/12

543.990

76.100

467.890

14.650

4.710

9.940

2/12

703.110

260.030

443.080

33.040

13.290

19.750

3/12

508.420

487.620

20.800

20.680

7.180

13.500

Tổng

3.652.200

1.591.060

2.061.140

174.310

60.390

113.920

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 91,2 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 3.304,91 tỷ đồng, tăng 3,88% về lượng và tăng 4,42% về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 3.165,08 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Cụ thể, CTG dẫn đầu danh mục được mua ròng mạnh với khối lượng đạt hơn 7,1 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 242,2 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là VND đạt 123 tỷ đồng (hơn 1,55 triệu đơn vị), STB đạt 117,9 tỷ đồng (3,98 triệu đơn vị), VCI đạt 74,3 tỷ đồng.

Trái lại, cổ phiếu MSN bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 356,4 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 2,35 triệu đơn vị. Tiếp theo là HPG bị bán ròng 321,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 6,6 triệu đơn vị.

Trong khi đó, DXG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 9,14 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 295,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, cặp đôi lớn chứng khoán cũng bị bán ròng khá mạnh với HCM đạt 288,7 tỷ đồng (5,92 triệu đơn vị) và SSI đạt 203 tỷ đồng (3,65 triệu đơn vị).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS với khối lượng đạt 795.290 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 143,69 tỷ đồng.

Mặt khác, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất cổ phiếu CEO với khối lượng 5,62 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 243 tỷ đồng. Tiếp theo là HUT bị bán ròng hơn 2,6 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 45,4 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất QNS với khối lượng đạt 642.200 đơn vị, với tổng giá trị mua ròng đạt 34,7 tỷ đồng. Còn ACV dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh với giá trị đạt 6,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng 85.160 đơn vị.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,444.63 -8.21 -0.57% 0 tỷ
HNX 422.21 -23.13 -5.48% 0 tỷ
UPCOM 109.36 -2.86 -2.61% 0 tỷ