Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 11-15/1: Ồ ạt xả bluechip, khối ngoại bán ròng hơn 2.200 tỷ đồng

(ĐTCK) Khối ngoại có tuần bán ròng mạnh với giá trị lên tới hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó danh mục bán ra tập trung chủ yếu là bluechip và các mã trong nhóm ngân hàng, chứng khoán.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 11-15/1: Ồ ạt xả bluechip, khối ngoại bán ròng hơn 2.200 tỷ đồng

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại thực hiện 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 14/1 và 4 phiên bán ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 36,71 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 1.987,3 tỷ đồng, tăng gấp gần 12,6 lần về lượng và gần 7 lần về giá trị so với tuần trước đó.

Trong đó, khối này đã mua vào 240,1 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 8.180,85 tỷ đồng (tăng 8,75% về lượng và 17,7 về giá trị so với tuần trước); và bán ra với khối lượng 276,81 triệu đơn vị, giá trị 10.168,15 tỷ đồng (tăng 23,86% về lượng và 41,22% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 11-15/1

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

11/1

51.818.700

67.827.300

-16.008.600

1.626.250

1.892.350

-266.100

12/1

44.268.860

60.169.940

-15.901.080

1.468.190

1.747.380

-279.190

13/1

47.274.110

51.557.330

-4.283.220

1.588.920

1.869.970

-281.050

14/1

60.273.500

36.464.630

23.808.870

2.371.280

1.426.360

944.920

15/1

36.462.270

60.793.010

-24.330.740

1.126.210

3.232.090

-2.105.880

Tổng

240.097.440

276.812.210

-36.714.770

8.180.850

10.168.150

-1.987.300

Tương tự, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 12/1.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 5,21 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 74,04 tỷ đồng, tăng 36,59% về lượng và 2,92% về giá trị so với tuần đầu tiên của năm 2021.

Trong đó, khối này đã mua vào 6,21 triệu đơn vị, giá trị 120,93 tỷ đồng (tăng 136,45% về lượng và tăng 177,3% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 11,42 triệu đơn vị, giá trị 194,97 tỷ đồng (tăng 77,32% về lượng và 68,73% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 11-15/1

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

11/1

272.500

2.266.230

-1.993.730

4.360

38.450

-34.090

12/1

1.189.020

944.230

244.790

21.030

11.530

9.500

13/1

1.149.630

4.020.450

-2.870.820

23.870

79.510

-55.640

14/1

1.680.600

2.744.520

-1.063.920

30.980

48.700

-17.720

15/1

1.920.910

1.446.420

474.490

40.690

16.780

23.910

Tổng

6.212.660

11.421.850

-5.209.190

120.930

194.970

-74.040

Trong khi đó, giao dịch trên thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp.

Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 3,36 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng 145,55 tỷ đồng, tăng 160,47% về lượng và 179,26% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này đã mua vào 3,21 triệu đơn vị, giá trị 138,09 tỷ đồng (giảm 9,39% về lượng và 14,95% về giá trị so với tuần trước) và bán ra với khối lượng 6,57 triệu đơn vị, giá trị 283,64 tỷ đồng (tăng 35,92% về lượng và 32,25% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 11-15/1

Ngày Khối lượng Giá trị (triệu đồng)
Mua Bán Mua - Bán Mua Bán Mua - Bán

11/1

381.740

843.210

-461.470

20.070

70.930

-50.860

12/1

818.750

1.086.390

-267.640

33.160

40.160

-7.000

13/1

849.630

1.772.970

-923.340

40.200

53.370

-13.170

14/1

242.830

1.037.530

-794.700

11.240

40.280

-29.040

15/1

918.830

1.830.670

-911.840

33.420

78.900

-45.480

Tổng

3.211.780

6.570.770

-3.358.990

138.090

283.640

-145.550

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã bán ròng 39,17 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng lên tới 2.206,89 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần về lượng và 5,9 lần về giá trị so với tuần trước đó (bán ròng 373,89 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Cổ phiếu KBC được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng 19,84 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 569,1 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là NVL được mua ròng 515,9 tỷ đồng (6,81 triệu đơn vị), VIC được mua ròng 471 tỷ đồng, FUEVFVND đạt 420,8 tỷ đồng, E1VFVN30 đạt 324,3 tỷ đồng, VRE đạt 228,3 tỷ đồng…

Trái lại, cổ phiếu MSN dẫn đầu danh mục bán ròng của khối ngoại trong tuần qua về giá trị, đạt 1.728,9 tỷ đồng, tương đương khối lượng đạt hơn 20 triệu đơn vị. Còn xét về khối lượng, cổ phiếu HPG bị bán ròng mạnh nhất, đạt gần 22,6 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 997,9 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là các cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng gồm VND bị bán ròng 283,2 tỷ đồng (9,67 triệu đơn vị), CTG đạt 281,6 tỷ đồng (7,19 triệu đơn vị), LPB đạt 252,9 (18,32 triệu đơn vị), VCI đạt 174 tỷ đồng, VCB đạt 133,5 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất SHS với khối lượng 1,52 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 44,81 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là NVB được mua ròng 1,18 triệu đơn vị, giá trị 14,86 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu SHB bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng 3,59 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 68,74 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MCH, đạt 12,31 tỷ đồng (124.300 đơn vị) và QNS đạt hơn 12 tỷ đồng (297.871 đơn vị); còn bán ròng mạnh nhất là VTP và MSR lần lượt đạt 90,71 tỷ đồng (800.513 đơn vị) và 44,15 tỷ đồng (1,78 triệu đơn vị).

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,384.77 -9.03 -0.65% 0 tỷ
HNX 388.45 0.16 0.04% 0 tỷ
UPCOM 99.68 0.08 0.08% 0 tỷ