Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 1-5/8: Gom mạnh SSI và STB, mua ròng gần 1.500 tỷ đồng

(ĐTCK) Nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố tích cực khi nối dài chuỗi ngày mua ròng với giá trị tuần đầu tiên của tháng 8 lên tới gần 1.500 tỷ đồng, trong đó danh mục mua vào tập trung chủ yếu là SSI và STB.
Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 1-5/8: Gom mạnh SSI và STB, mua ròng gần 1.500 tỷ đồng

Thống kê trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, khối ngoại đã thực hiện 4 phiên mua ròng và 1 phiên bán ròng duy nhất ngày cuối tuần 5/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã mua ròng 58,37 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng đạt 1.441,08 tỷ đồng, tăng 179,7% về lượng nhưng giảm nhẹ 2% về giá trị so với tuần trước đó (từ 25-29/7).

Trong đó, khối này đã mua vào 261,63 triệu đơn vị với tổng giá trị mua vào đạt 7.189,23 tỷ đồng (tăng 57,26% về lượng và 27,66% về giá trị so với tuần giao dịch trước đó); và bán ra với khối lượng 203,26 triệu đơn vị, giá trị 5.748,15 tỷ đồng (tăng 39,7% về lượng và 38,18% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 1-5/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

1/8

53.691.700

29.051.300

24.640.400

1.481.180

820.770

660.410

2/8

52.918.500

38.542.900

14.375.600

1.422.680

1.048.450

374.230

3/8

59.039.640

33.970.640

25.069.000

1.629.700

976.710

652.990

4/8

49.734.900

49.811.660

-76.760

1.419.140

1.360.350

58.790

5/8

46.245.500

51.887.060

-5.641.560

1.236.530

1.541.870

-305.340

Tổng

261.630.240

203.263.560

58.366.680

7.189.230

5.748.150

1.441.080
Trái lại, trên sàn giao dịch chứng khoán HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 4 phiên bán ròng và 1 phiên mua ròng duy nhất ngày 2/8.

Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra bán ròng 1,32 triệu đơn vị với tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 18,91 tỷ đồng; trong khi tuần cuối cùng của tháng 7 mua ròng 223.770 đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 9,84 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,34 triệu đơn vị, giá trị 48,97 tỷ đồng (tăng 68,89% về lượng và 39,79% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,66 triệu đơn vị, giá trị 67,88 tỷ đồng (tăng 214,6% về lượng và 169,5% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 1-5/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

1/8

700.400

1.246.400

-546.000

14.550

24.110

-9.560

2/8

820.000

286.520

533.480

15.530

4.710

10.820

3/8

281.630

410.660

-129.030

6.910

7.540

-630

4/8

144.100

1.231.130

-1.087.030

3.660

20.490

-16.830

5/8

394.700

481.700

-87.000

8.320

11.030

-2.710

Tổng

2.340.830

3.656.410

-1.315.580

48.970

67.880

-18.910

Thị trường chứng khoán UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện 3 phiên bán ròng và 2 phiên mua ròng.

Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra bán ròng 1,21 triệu đơn vị, giảm 26,21% so với tuần trước; tổng giá trị là mua ròng 25,45 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 247,38 tỷ đồng.

Trong đó, khối này đã mua vào 2,41 triệu đơn vị, giá trị 132,28 tỷ đồng (tăng 7,45% về lượng và 88,35% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 3,62 triệu đơn vị, giá trị 106,83 đồng (giảm 6,79% về lượng và 66,36% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn UPCoM trong tuần từ ngày 1-5/8

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

1/8

364.700

1.159.900

-795.200

15.070

34.290

-19.220

2/8

218.700

481.600

-262.900

10.590

17.830

-7.240

3/8

1.032.900

937.910

94.990

70.320

20.640

49.680

4/8

492.920

232.320

260.600

24.950

10.000

14.950

5/8

298.900

809.420

-510.520

11.350

24.070

-12.720

Tổng

2.408.120

3.621.150

-1.213.030

132.280

106.830

25.450

Như vậy, tính chung giao dịch tuần qua trên cả 3 sàn, khối ngoại đã mua ròng 55,84 triệu đơn vị với tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.447,62 tỷ đồng, tăng mạnh 187% về lượng và tăng 17,3% về giá trị so với tuần trước đó (mua ròng 1.234,08 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

Khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với khối lượng mua ròng hơn 25,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 591,7 tỷ đồng.

Tiếp theo đó là STB được mua ròng hơn 13,2 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 332,4 tỷ đồng và VHM được mua ròng hơn 5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 311,5 tỷ đồng.

Trái lại, chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt gần 24,36 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 640 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là cổ phiếu AGG bị bán ròng hơn 5 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 200,2 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu TNG với khối lượng mua ròng đạt 653.330 đơn vị, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 18,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, PVS vẫn là mã bị bán ròng mạnh nhất tuần qua với khối lượng bán ròng đạt hơn 1,14 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 27,2 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ACV với khối lượng mua ròng đạt 682.300 đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 51,2 tỷ đồng.

Ngược lại, BSR bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng hơn 1,69 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị đạt 41,1 tỷ đồng. Tiếp theo là QNS bị bán ròng 740.400 đơn vị, giá trị tương ứng đạt 32,6 tỷ đồng.

N.T

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,271.4 9.07 0.71% 0 tỷ
HNX 306.93 3.51 1.14% 0 tỷ
UPCOM 92.84 0.12 0.13% 0 tỷ