Eximbank lại triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

(ĐTCK) Thời gian chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường là ngày 14/5/2021, tức sau khi Eximbank tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2020 lần 3 (ngày 26/4/2021) và ĐHCĐ thường niên 2021 (ngày 27/4/2021).
Eximbank lại triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường

Cuộc họp này bất thường Eximbank được tổ chức theo văn bản kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021, song phải tới ngày 9/4/2021 mới được thông qua.

Tuy nhiên, Eximbank vẫn chưa xác định thời gian họp ĐHCĐ bất thường lần này mà chỉ cho biết, thời gian và địa điểm họp sẽ được ngân hàng thông báo sau.

So với các báo cáo trước, báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các hội đồng, uỷ ban trực thuộc HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động HĐQT năm 2021 được Eximbank chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên 2021 có thêm một vài chi tiết đáng chú ý.

Trong đó, có thể kể tới phần đánh giá của Chủ tịch HĐQT Eximbank đối với từng thành viên HĐQT trong năm 2020.

Cụ thể, có 3 trên 9 thành viên được đánh giá thực hiện chưa đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định, kèm theo đó là phần phụ lục về hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2020.

Việc đánh giá đối với từng thành viên HĐQT có lẽ sẽ khách quan hơn nếu được thực hiện bởi các cổ đông của Eximbank.

Eximbank cho biết, đã thanh toán hết trái phiếu VAMC vào cuối tháng 3/2021 và Ngân hàng đã có văn bản báo cáo NHNN và đề xuất muốn dùng hơn 2.200 tỷ đồng lợi nhuận giữa lại được chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2021.

Sau khi trừ số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, Eximbank dự kiến chia cổ tức 18%. Sau khi được NHNN chấp thuận, HĐQT Eximbank sẽ trình cổ đông phương án phân phối cụ thể.

Tuy nhiên, ngoài VAMC, hiện Eximbank còn một khoản nợ xấu thế chấp bằng cổ phiếu STB của Sacombank.

Báo cáo của Ban kiểm soát Eximbank chuẩn bị cho ĐHCĐ 2020 (nhưng bất thành) cho biết, khoản vay thế chấp bằng cổ phiếu STB cũng khiến hai chỉ tiêu an toàn hoạt động của ngân hàng không đạt yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán trên tổng dư nợ của Eximbank tại thời điểm 31/12/2019 là 6,04%, cao hơn so với mức quy định tối đa theo Thông tư 36/2014 là 5%, chủ yếu là 7 khách hàng quá hạn thế chấp cổ phiếu STB vay mua cổ phiếu EIB, với tổng dư nợ là 746 tỷ đồng.

Để giải quyết vấn đề này, Eximbank đã lên kế hoạch bán số lượng cổ phiếu STB thế chấp để xử lý nợ xấu.

Trước đó, ngày 2/10/2019, NHNN cũng đã có công văn chấp thuận cho Eximbank được xử lý tài sản đảm bảo là hơn 74,9 triệu cổ phiếu STB để thu hồi nợ vay theo quy định. Do đó, Ban lãnh đạo Eximbank cho biết, năm 2020, ngân hàng sẽ tập trung xử lý khoản nợ này.

Các khoản nợ thế chấp bằng hàng trăm triệu cổ phiếu STB khiến nợ xấu và chi phí dự phòng của Eximbank cao trong thời gian gần đây. Ngân hàng muốn đẩy nhanh xử lý khoản nợ khó đòi trên, song đến nay chưa hoàn tất.

Theo kế hoạch, Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 2.150 tỷ đồng, tương đương tăng 63% so với năm trước. Tổng tài sản mục tiêu đạt 177.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2020. Trong đó, dự nợ cấp tín dụng đạt 117.000 tỷ đồng, tăng 15%.

Tuy nhiên, Eximbank sẽ điều chỉnh trong trường hợp NHNN có thông báo. Ngoài ra, ngân hàng kế hoạch quy mô huy động vốn đạt 148.000 tỷ đồng, tăng 10%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát khống quá 2,5% tổng dư nợ.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục