Eximbank lại gây ngạc nhiên khi có 2 nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT trong ít phút

(ĐTCK)  Eximbank vừa thông báo về việc thay Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, trong ngày 13/4/2021, Eximbank có tới 2 Nghị quyết quyết định về chức danh Chủ tịch HĐQT với nội dung miễn nhiễm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh và bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank.
Eximbank lại gây ngạc nhiên khi có 2 nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT trong ít phút

Cụ thể, theo Nghị quyết số 156/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 13/4, HĐQT Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh.

Eximbank lại gây ngạc nhiên khi có 2 nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT trong ít phút ảnh 1

Ông Nguyễn Quang Thông được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank

Cũng trong ngày 13/4, HĐQT Eximbank thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT để chủ tọa cuộc họp HĐQT ngày 13/4/2021 đối với các nội dung tiếp theo của cuộc họp HĐQT Ngân hàng Eximbank cho đến khi HĐQT bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT mới.

HĐQT Eximbank giao ông Thông thay mặt HĐQT ký Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh theo Đơn từ nhiệm của ông Yasuhiro Saitoh ngày 6/4/2021.

Nghị quyết số 156 được ban hành căn cứ theo Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Yasuhiro Saitoh ngày 6/4/2021; căn cứ theo kết quả biểu quyết đa số tán thành của các thành viên HĐQT tại cuộc họp ngày 13/4/2021 vào lúc 10h15 phút và cuộc họp lúc 10h45 phút. Nghị quyết này được ký bởi ông Nguyễn Quang Thông.

Đáng chú ý, ngay sau đó, Eximbank tiếp tục có Nghị quyết 157, được ký bởi ông Yasuhiro Saitoh. Nghị quyết này được ban hành căn cứ theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp HĐQT vào lúc 11h10 phút sáng 13/4/2021.

Eximbank lại gây ngạc nhiên khi có 2 nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT trong ít phút ảnh 2

Ông Yasuhiro Saitoh - nguyên Chủ tịch Eximbank

Nghị quyết 157 lại thông qua việc bầu ông Yasuhiro Saitoh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Trước đó, ngày 9/4, HĐQT Eximbank cũng ban hành Nghị quyết số 149/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 09/04/2021 về việc thôi chức danh Phó Tổng giám đốc và phân công chức danh Giám đốc cấp cao phụ trách công tác xử lý nợ đối với Bà Văn Thái Bảo Nhi tại Eximbank.

Chỉ trong hơn 1 năm, ghế "nóng" của Eximbank cũng đã đổi chủ đến 5 lần, từ ông Lê Minh Quốc sang bà Lương Thị Cẩm Tú, về ông Lê Minh Quốc, sang ông Cao Xuân Ninh và mới nhất là ông Yasuhiro Saitoh.

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 22,3% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.070 tỷ đồng. Cả huy động và cho vay đều tăng trưởng âm.

Kế hoạch đưa ra cho năm 2021, Eximbank dự kiến đạt 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Eximbank sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2020 lần thứ 3 và ĐHCĐ thường niên 2021 tại Hà Nội vào 2 ngày 26 - 27/4 tới, sau nhiều lần liên tục hoãn vì tranh chấp giữa các nhóm cổ đông và ảnh hưởng dịch Covid-19.

Liên tục đại hội bất thành, Eximbank muốn điều chỉnh giảm tỷ lệ bắt buộc cổ đông tham dự ĐHCĐ.

Theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 26/4 tới, HĐQT Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Cụ thể, Eximbank muốn điều chỉnh tỷ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để có thể tiến hành ĐHĐCĐ giảm từ 65% xuống 50%.

Trường hợp cuộc họp lần thứ 1 không đủ điều kiện tiến hành, tỷ lệ số cổ đông dự họp để có thể tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 giảm từ 51% xuống 33%. Thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Trong trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông dự họp.

Thực tế, trước đó Eximbank từng 5 lần tổ chức bất thành cuộc họp ĐHĐCĐ trong năm 2020.

Trong đó, lần Eximbank thông báo tổ chức gần đây nhất là vào hồi đầu tháng 12/2020, tuy nhiên cuộc họp bị hoãn vì lý do phòng dịch COVID-19. Còn các lần ĐHCĐ trước đó cũng được tổ chức trong nửa đầu năm 2020, song cũng bất thành với lý do dịch bệnh hay không đủ túc số tham dự.

Giá cổ phiếu EIB của Eximbank đang giao dịch ở mức 25.250 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 14/4. Khối lượng giao dịch trong các phiên gần đây đạt 1,7-1,8 triệu đơn vị/phiên.

Thùy Vinh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục