Liên tục đại hội bất thành, Eximbank muốn điều chỉnh giảm tỷ lệ bắt buộc cổ đông tham dự Đại hội

(ĐTCK) Eximbank sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2020 lần thứ 3 và ĐHCĐ thường niên 2021 tại Hà Nội vào 2 ngày 26 - 27/4 tới, sau nhiều lần liên tục hoãn vì tranh chấp giữa các nhóm cổ đông và ảnh hưởng dịch Covid-19.
Liên tục đại hội bất thành, Eximbank muốn điều chỉnh giảm tỷ lệ bắt buộc cổ đông tham dự Đại hội

Theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3 được tổ chức vào ngày 26/4 tới, HĐQT Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Cụ thể, Eximbank muốn điều chỉnh tỷ lệ số cổ đông dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để có thể tiến hành ĐHĐCĐ giảm từ 65% xuống 50%.

Trường hợp cuộc họp lần thứ 1 không đủ điều kiện tiến hành, tỷ lệ số cổ đông dự họp để có thể tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 giảm từ 51% xuống 33%. Thông báo mời họp lần thứ 2 phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.

Trong trường hợp cuộc họp lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành, cuộc họp lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ đông dự họp.

Thực tế, trước đó Eximbank từng 5 lần tổ chức bất thành cuộc họp ĐHĐCĐ trong năm 2020. Trong đó, lần Eximbank thông báo tổ chức gần đây nhất là vào hồi đầu tháng 12/2020, tuy nhiên cuộc họp bị hoãn vì lý do phòng dịch COVID-19. Còn các lần ĐHCĐ trước đó cũng được tổ chức trong nửa đầu năm 2020, song cũng bất thành với lý do dịch bệnh hay không đủ túc số tham dự.

Cụ thể, lần thứ nhất là do tỷ lệ cổ phần tham dự dưới 65%, lần hai dưới 51%. ĐHCĐ thường niên lần thứ 3 của Eximbank không còn yêu cầu tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu, song cuối cùng vẫn chưa thể diễn ra.

Bên cạnh tờ trình về việc sửa đổi điều điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ, HĐQT Eximbank cũng muốn điều chỉnh tỷ lệ tán thành để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ từ 65% xuống 50%.

Ngoài ra, tại ĐHCĐ thường niên năm nay, Ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, nâng tổng số thành viên lên 11 người, trong đó có 2 thành viên độc lập.

Hiện tại, HĐQT của Eximbank có 9 người bao gồm Chủ tịch Yasuhiro Saitoh, Phó chủ tịch Nguyễn Quang Thông, Thành viên độc lập Lê Minh Quốc và các thành viên khác là ông Cao Xuân Ninh, Ngô Thanh Tùng, Lê Văn Quyết, Đặng Anh Mai, Hoàng Tuấn Khải và bà Lương Thị Cẩm Tú.

Thế nhưng, cuối năm 2020, HĐQT Eximbank nhận được công văn của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) yêu cầu HĐQT bổ sung nội dung vào ĐHCĐ thường niên 2020 lần 3 việc thanh lọc HĐQT thông qua bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với từng thành viên, nhằm giảm số lượng thành viên HĐQT từ 9 người hiện nay xuống còn từ 5 - 7 người.

Tuy nhiên, những kiến nghị về nhân sự trên không phải là nội dung quá xa lạ với cổ đông Eximbank. Các nhóm cổ đông, đặc biệt là SMBC, trong hơn 1 năm qua đã nhiều lần yêu cầu tổ chức ĐHCĐ bất thường để xử lý xong các vấn đề tồn đọng cũ, trước khi ĐHCĐ thường niên 2020 lần 3 bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới.

Trong khi ĐHCĐ thường niên năm 2020 vẫn chưa thể thành công thì ĐHCĐ bất thường năm 2019 của nhà băng này đến nay cũng chưa được tiến hành theo yêu cầu của nhóm cổ đông SMBC.

Bên cạnh đó, chỉ trong hơn 1 năm, ghế "nóng" của Eximbank cũng đã đổi chủ đến 5 lần, từ ông Lê Minh Quốc sang bà Lương Thị Cẩm Tú, về ông Lê Minh Quốc, sang ông Cao Xuân Ninh và mới nhất là ông Yasuhiro Saitoh.

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 1.399 tỷ đồng, tăng 22,3% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.070 tỷ đồng. Cả huy động và cho vay đều tăng trưởng âm.

Kế hoạch đưa ra cho năm 2021, Eximbank dự kiến đạt 2.150 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục