EVE: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10%)

Công ty cổ phần Everpia (EVE - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 17/06/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Chi nhánh Hưng Yên – Công ty cổ phần Everpia, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 17/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Tin cùng chuyên mục