DHA: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền (30%)

CTCP Hóa An (DHA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/01/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2021

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thực hiện: 21/01/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng kế toán Công ty cổ phần Hóa An (Địa chỉ: KP Cầu Hang, P. Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 21/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

Tin cùng chuyên mục