Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7865/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài.
Anh Ngọc Anh Ngọc

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 về kết luận tại Hội nghị giao ban trực tuyến đôn đốc triển khai công tác đầu tư công năm 2020 với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thông báo số 310/TB- VPCP ngày 27/8/2020 về kết luận tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8/2020 với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Đối với vốn nước ngoài đã phân bổ các năm trước còn lại, nếu có khả năng giải ngân, khẩn trương tổng hợp kế hoạch đầu tư công còn thiếu, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, cân đối chung trong cả giai đoạn 2016 - 2020 trong phạm vi kế hoạch được Quốc hội giao.

Đối với các Chương trình, dự án cần điều chỉnh chủ trương đầu tư, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các chủ dự án khẩn trương rà soát, tổng hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh thời hạn giải ngân, điều chỉnh phân bổ vốn theo Hiệp định đã ký (nếu có).

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bố trí đủ vốn đối ứng để thanh toán theo dự toán được giao; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh; chỉ đạo các chủ dự án, vào các ngày 15 và 30 hàng tháng, chủ động phối hợp rà soát, đối chiếu số liệu giải ngân với Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, công khai số liệu giải ngân trên trang điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp số liệu các dự án chưa kịp hoàn thành thủ tục ghi thu ghi chi đã giải ngân từ năm 2019 trở về trước, gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định; khẩn trương xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc đấu thầu hợp đồng, đặc biệt là các tranh chấp hợp đồng (nếu có) để có khối lượng hoàn thành đủ điều kiện thanh toán.

Đối với các chương trình/dự án thực hiện cho vay lại, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc ký hợp đồng cho vay lại.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan chủ quản, nhà tài trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản trong việc đàm phán ký kết Hiệp định vay, điều chỉnh thời gian giải ngân (nếu có), điều chỉnh phân bổ vốn (nếu có) và các vấn đề phát sinh trong quá trình giải ngân.

Anh Ngọc
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục