CTT: Ngày GDKHQ thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền (10%)

CTCP Chế tạo máy Vinacomin (CTT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2021

- Lý do mục đích:Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 28/09/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán tài chính (từ 15h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Tin cùng chuyên mục