Cơ chế báo cáo và giám sát quản trị công ty

(ĐTCK) Việc công bố thông tin về quản trị công ty sẽ giúp tăng cường sự minh bạch và niềm tin của các bên có quyền lợi liên quan.
Cơ chế báo cáo và giám sát quản trị công ty

Ðể đảm bảo được hoạt động quản trị công ty xuyên suốt thì cần cơ chế báo cáo và
giám sát ra sao?

Ðối với mọi hoạt động trong doanh nghiệp, nhiệm vụ thông tin - báo cáo và giám sát - đánh giá đều rất quan trọng. Quản trị công ty không phải là một ngoại lệ.

Thứ nhất, về nhiệm vụ thông tin và báo cáo, hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố thông tin về các luật lệ, quy tắc, quy trình nội bộ của quản trị công ty cho nhân viên thuộc tất cả các bộ phận, phòng, ban biết để họ có thể tuân thủ theo.

Ngược lại, các phòng, ban này cũng có trách nhiệm báo cáo cho lãnh đạo về việc họ thực hiện quản trị công ty ra sao. Gắn với đó là việc xây dựng cơ chế báo cáo để xác định rõ ai báo cáo cho ai, thời điểm, hình thức và nội dung báo cáo ra sao…

Thứ hai, về nhiệm vụ giám sát và đánh giá, hội đồng quản trị cần đảm bảo rằng các phòng, ban đã thực hiện quản trị công ty đúng theo yêu cầu và báo cáo chính xác những gì đã thực hiện. Việc giám sát và đánh giá cũng cần cơ chế riêng và bộ tiêu chí riêng.

Không chỉ báo cáo trong nội bộ tổ chức, việc công bố thông tin về quản trị công ty ra bên ngoài cho các đối tượng liên quan là rất cần thiết, đặc biệt nếu doanh nghiệp muốn thu hút nhà đầu tư.

Việc lập báo cáo quản trị công ty cần tuân thủ những quy định, chuẩn mực nào?

Hiện nay, yêu cầu về công bố thông tin quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết được quy định trong Thông tư 155/2015/TT-BTC, bên cạnh các quy định khác theo Luật Chứng khoán 2006, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Nghị định 71/2017/NÐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Theo đó, định kỳ (6 tháng và hàng năm), các tổ chức niêm yết phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty, với những nội dung cơ bản về cơ cấu và hoạt động của đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Các yêu cầu công bố thông tin này mang tính chất tối thiểu và chưa thực sự phản ánh được hết hoạt động quản trị công ty.

Từ Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam năm 2018, Ban Tổ chức đã đưa ra bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty dựa trên nền tảng 5 nguyên tắc quản trị công ty của OECD, bao gồm: Ðảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; đảm bảo vai trò các bên có quyền lợi liên quan; đảm bảo minh bạch và công bố thông tin; đảm bảo vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản trị.

Ðây được coi là động lực mới thúc đẩy các doanh nghiệp vượt qua các yêu cầu công bố thông tin tối thiểu để tiệm cận với các thông lệ quốc tế.

Thực tế là có nhiều doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty tốt, nhưng chưa biết truyền tải các thông tin này đến đối tượng đại chúng.

Do vậy, giải pháp tối ưu nhất để giúp các nhà quản lý và các nhà đầu tư đánh giá được đúng và đủ về hoạt động quản trị công ty của doanh nghiệp là thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế trong thực hành và công bố thông tin quản trị công ty.

Tầm quan trọng của việc công bố thông tin quản trị công ty ra ngoài là gì?

Hiện nay, tại Việt Nam, trong báo cáo thường niên của các công ty niêm yết đã bắt buộc có nội dung về quản trị công ty và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, việc có lập một báo cáo quản trị công ty hay không thuộc quyền quyết định của hội đồng quản trị. Dù được công bố trong báo cáo riêng hay trong khuôn khổ báo cáo thường niên, các thông tin về quản trị công ty rất được quan tâm.

Mục đích chính của quản trị công ty là bảo vệ lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan như nhà đầu tư, người lao động, khách hàng, nhà cung ứng, các cơ quan quản lý, cộng đồng xã hội, cũng như bản thân các nhà quản lý doanh nghiệp.

Do vậy, việc công bố thông tin quản trị công ty sẽ giúp tăng cường sự minh bạch và niềm tin của các bên liên quan. Các thông tin quản trị công ty tích cực sẽ có ảnh hưởng tốt đến hình ảnh và uy tín của của doanh nghiệp.

Từ đó, doanh nghiệp sẽ nâng cao được khả năng tiếp cận các nhà đầu tư cũng như thu hút được nhân tài. Các nghiên cứu khảo sát cho thấy, giá cổ phiếu và giá trị của các doanh nghiệp cũng cao hơn khi các thông tin phản ánh tình hình quản trị công ty tốt.

Mọi câu hỏi về quản trị công ty và các vấn đề liên quan, độc giả vui lòng gửi về địa chỉ vn.enquiries@vn.pwc.com để nhận được tư vấn từ các chuyên gia của PwC.

PwC Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,268.43 35.05 2.76% 0 tỷ
HNX 314.91 8.96 2.84% 0 tỷ
UPCOM 93.12 -0.51 -0.55% 0 tỷ