Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi phê bình hàng loạt lãnh đạo liên quan đến quản lý đất đai

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các địa phương xin lỗi nhân dân trên địa bàn bằng văn bản để công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng hàng loạt Chủ tịch huyện, thị xã, thành phố do chậm rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân cũng như chậm tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về số lượng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hiện nay chưa được giải quyết và hoàn thành trước ngày 30/9/2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Chủ tịch UBND các huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Trà Bồng, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Sơn Tịnh, Sơn Hà và thị xã Đức Phổ thực hiện không nghiêm túc trong công tác báo cáo, cung cấp số liệu hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn quản lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, làm kéo dài thời gian chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các địa phương xin lỗi nhân dân trên địa bàn bằng văn bản để công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi và huyện Nghĩa Hành.

Theo kết quả kiểm tra, việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât lần đầu cho người dân trong năm 2020, đa số bị trễ hẹn, gây bức xúc cho nhân dân, dẫn đến phản ánh, khiếu nại.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, chậm trễ, gây phiền hà trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

Đồng thời, yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất đối với một số địa phương còn lại để đánh giá toàn diện và báo cáo UBND tỉnh về thực trạng này trước ngày 30/6/2021.

Thế nhưng đến nay, các đơn vị, địa phương này vẫn chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục