Chính phủ trình Quốc hội mở rộng đối tượng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 18/6 Chính phủ đã gửi Quốc hội tờ trình mới về giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp.
Nhiều đại biểu đề nghị mở rộng đối tượng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cả doanh nghiệp có quy mô lớn hơn. Nhiều đại biểu đề nghị mở rộng đối tượng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cả doanh nghiệp có quy mô lớn hơn.

Theo đề xuất mới của Chính phủ, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020.

Ngày 18/6 Chính phủ đã gửi Quốc hội tờ trình về việc tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Trước đó, đề xuất của Chính phủ là giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người.

Tại phiên thảo luận toàn thể, nhiều đại biểu đề nghị mở rộng đối tượng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cả doanh nghiệp có quy mô lớn hơn.

Tại tờ trình mới, Chính phủ nêu rõ, dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên phạm vi toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội thế giới và trong nước. Thực tế trong nước thời gian qua, nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn; hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, tác động không nhỏ đến nền kinh tế và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2020.

 Vì vậy, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ là các đối tượng dễ bị tổn thương trước tác động tiêu cực của nền kinh tế, Chính phủ đã trình Quốc hội việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Theo Chính phủ, ngoài mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì đề xuất của Chính phủ còn góp phần thực hiện mục tiêu về hỗ trợ, phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Diễn biến dịch bệnh Covid-19 khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc trên thế giới, dự kiến vẫn sẽ ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực của Việt Nam. Vì vậy, để các doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, cũng như hỗ trợ tối đa cho người lao động để đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, góp phần đạt mục tiêu cao nhất có thể về tăng trưởng kinh tế của năm 2020, Chính phủ trình Quốc hội cho phép bỏ tiêu chí ràng buộc về lao động và tăng tiêu chí doanh thu.

Cụ thể là giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Việc thực hiện mở rộng đối tượng giảm thuế nêu trên dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2020 khoảng 23.000 tỷ đồng (tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng nếu không thực hiện mở rộng đối tượng).

Theo nghị trình, sáng 19/6 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Nguyên Vũ
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục