Chỉ có 54% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ cải thiện hơn trong quý IV/2021

(ĐTCK) Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố một số kết quả của cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý IV/2021.
Chỉ có 54% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ cải thiện hơn trong quý IV/2021

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, trong quý III/2021, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tổng thể của khách hàng ở mức “thấp” và “giảm” so với quý trước, trong đó, nhu cầu gửi tiền giảm mạnh. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sẽ phục hồi trở lại trong quý IV/2021 nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Đánh giá chung cả năm 2021, các tổ chức tín dụng đã thu hẹp kỳ vọng về sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng “tăng” cao hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Trong quý III/2021, các tổ chức tín dụng đã thực hiện giảm mạnh giá bình quân sản phẩm, dịch vụ (lãi suất biên và phí dịch vụ) với chỉ số cân bằng giảm từ -6,9% cuối quý II/2021 xuống -22,3% (mức thấp nhất kể từ quý I/2014 - thời điểm NHNN bắt đầu tiến hành điều tra xu hướng kinh doanh định kỳ quý đến nay). Xu hướng này tiếp tục được dự kiến cho quý IV/2021 và cả năm 2021, trong đó, giảm lãi suất biên nhiều hơn giảm phí dịch vụ.

Theo kết quả điều tra, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý III/2021 duy trì ở trạng thái tốt và dồi dào hơn quý II/2021 đối với cả VNĐ và ngoại tệ. Dự báo trong quý IV/2021, năm 2021 và năm 2022, thanh khoản được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt.

Mặt bằng lãi suất huy động - cho vay được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong quý IV/2021 và giảm đáng kể tính đến cuối năm 2021 so với cuối năm 2020. Tỷ lệ các tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động - cho vay “giảm” trong quý IV/2021 và cả năm 2021 đạt cao hơn nhiều so với tỷ lệ tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất “tăng”, chỉ số cân bằng về thay đổi mặt bằng lãi suất đã điều chỉnh giảm mạnh.

Do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến mọi mặt của nền kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo nhận định của các tổ chức tín dụng, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục chiều hướng tăng rõ rệt.

Cụ thể, 50,5% tổ chức tín dụng nhận định mặt bằng rủi ro “tăng” trong quý III/2021, 33,7% dự báo mặt bằng rủi ro “tăng” trong quý IV/2021 và 50,5% dự báo mặt bằng rủi ro “tăng” trong cả năm 2021, cao hơn nhiều so với tỷ lệ các tổ chức tín dụng nhận định mặt bằng rủi ro “tăng” ở kỳ điều tra trước (tương ứng 27,2%, 23,3% và 39,8%).

Tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định rủi ro tổng thể của khách hàng hiện tại ở mức “cao và khá cao” tiếp tục tăng từ mức 32,1% tại kỳ điều tra trước lên 46,5% ở kỳ điều tra này, ghi nhận mức cao nhất kể từ khi NHNN tiến hành điều tra xu hướng kinh doanh theo quý (quý I/2014).

Đối với huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 4,6% trong quý IV/2021 và tăng 10,4% trong năm 2021, điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 11,9% tại kỳ điều tra trước. Dự báo năm 2022, huy động vốn của toàn hệ thống tổ chức tín dụng tăng trưởng 12,6% (điều chỉnh giảm so với mức tăng trưởng dự báo 13,7% tại kỳ điều tra trước).

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng dự báo tăng 4% trong quý IV/2021 và tăng 12,3% trong năm 2021, tiếp tục điều chỉnh giảm so với mức kỳ vọng 13,1% tại kỳ điều tra trước.

Khác với kết quả điều tra tháng 6/2021, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trong quý III/2021 được các tổ chức tín dụng nhận định có chiều hướng “tăng nhẹ” so với quý II/2021. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu sẽ “giảm nhẹ” trong quý IV/2021 và trở về mức ổn định tính đến cuối năm 2021 sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, nền kinh tế dần phục hồi.

Khác với xu hướng phổ biến trong các quý cuối năm 2020 và nửa đầu năm 2021 là “cải thiện nhẹ”, riêng trong quý III/2021, tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng đánh giá là có chiều hướng “suy giảm” so với quý trước.

Chỉ có 54% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý IV và cả năm 2021, thấp hơn so với kỳ vọng tại kỳ điều tra trước (67,6 - 73,3%).

Lần đầu tiên kể từ khi NHNN thực hiện điều tra Xu hướng kinh doanh theo quý (từ quý I/2014), hệ thống tổ chức tín dụng cho biết, lợi nhuận trước thuế cùng các kết quả hoạt động kinh doanh (thu nhập ròng từ lãi, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ, thu nhập từ hoạt động tự doanh) trong quý điều tra có chiều hướng “suy giảm” so với quý trước.

Trong quý IV/2021, 40,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với quý III/2021, 41,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng “không đổi” và 17,8% tổ chức tín dụng lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

Dự kiến tổng thể năm 2021, 83,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và 13,3% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận “giảm” (cao hơn so với tỷ lệ 9,7% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6/2021).

Trước ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, đặc biệt là trong quý II và quý III/2021, các tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố khách quan ít có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn các quý trước.

Trái ngược với kết quả điều tra tháng 6/2021, tại kỳ điều tra này, các tổ chức tín dụng nhận định diễn biến của các nhân tố “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” và “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm, dịch vụ của đơn vị” đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh doanh của các tổ chức tín dụng trong quý III/2021 và cả năm 2021.

Ngược lại, nhân tố “Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của NHNN” được các tổ chức tín dụng đánh giá là tiếp tục có ảnh hưởng tích cực đến tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong quý III/2021 và cả năm 2021.

Tình hình lao động, việc làm trong quý III/2021 được các tổ chức tín dụng nhận định kém khả quan hơn so với quý trước với tỷ lệ cắt giảm lao động ở mức cao hơn nhiều so với kỳ vọng. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng kỳ vọng tích cực hơn về tình hình lao động việc làm trong quý IV/2021.

Dự kiến chung cho năm 2021, tình hình lao động, việc làm tại các tổ chức tín dụng về cơ bản giữ nguyên hoặc có chiều hướng tăng thêm so với năm 2020 (58,4% tổ chức tín dụng dự kiến tăng lao động và chỉ có 6% tổ chức tín dụng dự kiến cắt giảm lao động).

Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25/8/2021 đến ngày 10/9/2021, đối tượng là toàn bộ các tổ chức tín dụng và chi nhánh NHNNg tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 92%.

Kết quả điều tra được phân tích dựa trên phương pháp cân bằng (Balance Method) và các tổ chức tín dụng được gắn trọng số dựa trên tương quan về quy mô tổng tài sản của tổ chức tín dụng hoặc dư nợ tín dụng hoặc huy động vốn tùy theo tính chất câu hỏi.

Nhuệ Mẫn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục