Các quy định mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của người Việt Nam

(ĐTCK) Các quy định liên quan đến việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam?
Các quy định mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của người Việt Nam

Trả lời: 

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối quy định: “Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của NHNN cho các mục đích sau: a) Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài; b) Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; c) Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài; d) Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài; đ) Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài; e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài.”

Khoản 4 Điều 7 Nghị định 70/2014/NĐ-CP quy định: “Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm xem xét các chứng từ, giấy tờ do người cư trú, người không cư trú xuất trình để bán, chuyển, xác nhận nguồn ngoại tệ tự có hoặc mua từ tổ chức tín dụng được phép để mang ra nước ngoài căn cứ vào yêu cầu thực tế, hợp lý của từng giao dịch chuyển tiền”.

Căn cứ các quy định tại Nghị định 70/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của NHNN, các TCTD được phép đã xây dựng quy trình thực hiện nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài, trong đó có quy định hạn mức chuyển tiền; xử lý các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài theo hạn mức; Các TCTD cũng quy định các chứng từ khách hàng cần xuất trình đối với từng mục đích chuyển tiền ra nước ngoài.

Ví dụ chứng từ chuyển tiền cho mục đích du học gồm: Thư xác nhận nhập học; Giấy thông báo của nhà trường về học phí, bảng tính toán chi phí ăn ở, sinh hoạt; Hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực của cá nhân đi học hoặc giấy tờ chứng minh việc lưu trú tại nước sở tại…

Chứng từ chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài gồm: Bản sao chứng thực văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc; Văn bản ủy quyền của người thừa kế; Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn giá trị của người chuyển; Giấy tờ chứng minh người hưởng thừa kế đang định cư hợp pháp tại nước ngoài…

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện các giao dịch thanh toán chuyển tiền ra nước ngoài cho khách hàng, các TCTD được phép thực hiện kiểm tra, kiểm soát chứng từ liên quan đến giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài theo các mục đích theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục